Národní archiv - Svaz Čechů z Volyně

Vyhledávání:
inv.č.sign./č.j.obsahdataceukl.j.Akce
Písemnosti a ilustrační materiál vzniklý sbírkotvornou činností původce fondu
3. Ilustrační materiál
3.10. Plakáty
a) Instituce a spolky na Volyni
1025Konzulát Republiky československé v Kvasilově - smuteční oznámení o úmrtí T. G. Masaryka1937
1026Kroužek českých divadelních amatérů, Zdolbunov - pozvánka na divadelní představení1917
b) Instituce a spolky v Československu
(tematické členění)
Organizace a sjezdy Svazu Čechů z Volyně v Žatci
1027Plakáty s názvy jednotlivých organizačních složek Svazu Čechů z Volyněb.d.
1028Program mimořádného sjezdu volyňských Čechů v dubnu 1948, spojený s převzetím záštity nad místním vojenským útvarem, který byl pojmenován 21. tankovou brigádou volyňských Čechů1948
Vojenské slavnosti
1029Přípravný výbor v Hořesedlích - pozvání na společenskou akci v říjnu 1948 u příležitosti sjezdu tankistů, příslušníků bývalé tankové brigády v Sovětském svazu1948
1030Svaz Čechů z Volyně v Žatci - pozvání na slavnost v listopadu 1948 spojenou s přejmenováním vojenského útvaru v Žatci na útvar volyňských Čechů1948
Oslavy návratu volyňských Čechů do vlasti
1031Příslušníci volyňské obce Kupičov na Podbořansku a místní organizace Československé strany lidové - program oslav návratu do Československa, konaných v červnu 1947 v Krásném Dvoře1947
1032Svaz Čechů z Volyně v Žatci - pozvání na slavnostní akce, pořádané v červenci 1947 v rámci celostátních oslav návratu volyňských Čechů do vlasti, spojených se vzpomínkou na Český Malín a složením slibu věrnosti republice1947
1033Místní rada osvětová v Hořesedlích - program slavnosti na uvítání volyňských Čechů ve vlasti, pořádané v červenci 19471947
Vzpomínky na hrdiny a oběti 2. světové války
1034Svaz bojovníků za svobodu, okresní jednota Žatec - program slavnostního večera k 5. výročí bojů o Kyjev, konaného v listopadu 1948 v Městském divadle v Žatci1948
1035Volyňští Češi z Novokrajeva - program druhé poutě, pořádané v květnu 1949 v Sýrovicích u Podbořan jako vzpomínka na padlé z obce Novokrajeva1949
1036Svaz Čechů z Volyně v Žatci - pozvání na slavnostní akce, pořádané k 5. výročí bojů u Dukly.1949
1037Svaz bojovníků za svobodu, jednota Staňkovice - Tvršice - pozvání na odhalení památníku padlým ve druhé světové válce v Tvršicích1950
1038Slovakotur ve Svidníku u Dukly - barevný plakát s vyobrazením památníku dukelským hrdinůmb.d.
1039Svaz Čechů z Volyně v Žatci - program pietní akce konané v Žatci k 3. výročí tragédie volyňské obce Český Malín1946
1040Samospráva a vedení Doplňovací a rekreační školy volyňské mládeže v Jesenici u Podbořan - program národní slavnosti volyňské mládeže pořádané ve prospěch Malínského fondu1947
1041Místní národní výbor a místní rada osvětová v Zimoři - program slavnostního odhalení památníku obětem 2. světové války, mj. za účasti pěveckého sboru volyňských Čechů z Chotiněvsi1947
1042Svaz Čechů z Volyně, odbočka v Šumperku - program pietní vzpomínky, konané v Novém Malíně u Šumperku k 5. výročí vypálení Českého Malína na Volyni1948
1043Svaz Čechů z Volyně, odbočka v Praze - program koncertu konaného k uctění památky obětí Českého Malína na Volyni za účasti předních československých umělců1951
1044Svaz Čechů z Volyně v Žatci - výzva k přispění na Malínský fondb.d.
Oslavy státních svátků a jiných výročí
1045Okresní a místní národní výbor v Žatci - program oslav vzniku Československé republiky pořádaných v Žatci1947
1046Program oslav výročí Květnového povstání a Dne vítězství pořádaných v Žatci, pořadatel není uveden1948
1047Osvětová rada v Žatci - program oslav výročí upálení Mistra Jana Husa dne 5. července 1949 v Žatci1949
1048Okresní výbor Rady československých žen v Žatci - pozvání na oslavy Dne solidarity se ženami asijských a afrických národů v září 19491949
1049Plakát Chmelařské Žatecko zdraví generalissima Stalina, původce není uveden[1949]
Katolické slavnosti
1050Katolická církev v Žatci - pozvání na katolické bohoslužby s kázáním volyňského misionáře Josefa Stříže, konané v Žatci pro účastníky župního sokolského sletu1947
1051Sdružení katolické mládeže v Žatci - pozvání na slavnostní předání finančního obnosu na opravu kaple v Jilešovicích, konané v klášterním sále u kapucínů v Žatci1947
1052Sdružení volyňské katolické mládeže - program návštěvy pražského arcibiskupa ThDr. Josefa Berana v Žatci u příležitosti celostátních oslav návratu volyňských Čechů do vlasti1947
1053Přípravný výbor volyňských katolíků v Žatci a výbor pro opravu kaple v Bezděkově - program poutní slavnosti v Bezděkově spojené s posvěcením kaple a s tryznou za oběti Českého Malína1948
Sokolské slavnosti
1054Československá obec sokolská v Žatci - program sletu sokolské župy Sladkovského pořádaného v červnu 1947 v Žatci1947
Slavnosti dožínek a dočesné
1055Volyňští Češi v Soběchlebech s krajany a přáteli na Podbořansku - program první dožínkové a národní slavnosti spojené se sjezdem volyňské mládeže1947
1056Okresní výbor Komunistické strany Československa a Jednota pěstitelů chmele v Žatci - program tradiční dočesné slavnosti v Žatci1948
1057Odbočka Svazu Čechů z Volyně v Podbořanech - plakát Volyňští stachanovci dvouletky na Podbořansku, uvádějící statistiku dodávek mléka[1948]
1058Výbor pro pořádaní žatecké dočesné - programy a propagace oslav1949-1950 a b.d.
Přednášky
1059Samospráva Studentských domovů volyňské mládeže v Žatci a Kruh přátel volyňských Čechů - pozvání na přednášku Ing. J. A. Mráčka Volyňští krajané a české kolonie v Kanadě1947
1060Svaz Čechů z Volyně v Žatci - pozvání na přednášku Jaroslava Pauluse, krajana z Argentiny, o životě české komunity v této zemi1948
Divadelní představení
1061Městské divadlo v Žatci - programy činoherních představení s reklamami žateckých firem1947 a b.d.
1062Divadlo pracujících v Mostě - hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka a Děvče z předměstí v budově Městského divadla v Žatci1948-1949
1063Městské a oblastní divadlo ve Slaném - veselohra Jana Říhy Milion klobouků v budově Městského divadla v Žatci1949
1064Dramatický odbor tělocvičné jednoty Sokol v Žatci - pozvání na divadelní představení1949
1065Krajské Krušnohorské divadlo v Teplicích - programy zájezdových představení v budově Městského divadla v Žatci1950 a b.d
Koncerty
1066Soubor volyňské mládeže při Studentských domovech volyňské mládeže v Žatci - programy koncertů s pásmem písní a tanců slovanských národů, mj. za účasti známého volyňského umělce Vladimíra Libovického1947 a b.d.
1067Hudební a pěvecký spolek Smetana v Žatci - program Večera Bedřicha Smetany konaného v Městském divadle v Žatci1949
1068Svaz československo-sovětského přátelství, místní odbočka v Žatci - pozvání na koncert sokolské dechové hudby1949
1069Svaz Čechů z Volyně, Žatec - program třetí olympiády lidového umění a tvorby volyňských Čechů pořádané v červenci 1950 v Novém Malíně na Moravě v upomínku 7. výročí tragédie Českého Malína na Volyni1950
1070Krušnohorská filharmonie v Teplicích - pozvání na cyklus symfonických básní B. Smetany Má vlast pod taktovkou Miroslava Lebedy v Městském divadle v Žatci1951
1071Sdružení Umění lidu, Žatec - pozvání na estrádní koncert orchestru prof. Jaroslava Maliny v žateckém sále Na střelnicib.d.
Cirkusová představení
1072Československé cirkusy a varieté - program představení cirkusu Čechie v Žatci1951
Plesy, zábavy
1073Odbor mládeže při Svazu Čechů z Volyně v Žatci - pozvání na přátelskou zábavu na počest účastníků Doplňovací a rekreační školy volyňských Čechů v Jesenici1947
1074Svaz Čechů z Volyně v Žatci - pozvání na plesy volyňských Čechů1948-1951
1075Svaz Čechů z Volyně v Žatci - program celodenního výletu do přírody spojeného s kulturním pořadem a zábavou1951
1076Revoluční odborové hnutí, skupina lidových hudebníků v Žatci - pozvání na maškarní karneval konaný v místní sokolovně1950
1077Svaz bojovníků za svobodu, okresní výbor v Žatci - pozvání na maškarní ples1951
1078Odbor mládeže při Československé straně lidové, Žatec - program karnevalu Kouzlo letní nocib.d.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace