Literární archiv Památníku národního písemnictví - Adler Friedrich

Vyhledávání:
       
FRIEDRICH ADLER
(1857-1938)

Českoněmecký básník a překladatel z češtiny, španělštiny a italštiny. Narodil se 13. 2. 1857 v Kosově Hoře v Čechách, vystudoval na pražském Novoměstském a Malostranském gymnáziu a pražské německé univerzitě, kde dosáhl v r. 1883 doktorátu práv. Občansky působil zprvu jako advokát, později jako tajemník Pražského obchodního gremia a tlumočník čs. poslanecké sněmovny. Vlastní básnická a dramatická tvorba Friedricha Adlera, spadající do počátků německého naturalismu, nenabyla většího významu. Pro českou literaturu vykonal Friedrich Adler mnoho zejména svými překlady z díla Jaroslava Vrchlického, dále překlady operních libret (Prodaná nevěsta, V studni, Dědův odkaz) aj. Za 1. světové války dal svým znaleckým posudkem nepřímo podnět k velezrádnému procesu proti Petru Bezručovi. Friedrich Adler byl konzervativní německý buržoazní demokrat, národnostně umírněný. Jako takový vykonával při ministerstvu školství a osvěty funkci poradce pro záležitosti německé literatury a divadla: byl konzultován též ve věcech cenzurních. Zemřel r. 1938 v Praze. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1963, zahrnuje časové rozmezí let 1887 - 1937 a je uložen pod přírůstkovými čísly 143/49, 88/50.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace