Literární archiv Památníku národního písemnictví - Augusta Stanislav

Vyhledávání:
Stanislav Augusta
(1915-1990)

Narodil se 2. listopadu 1915 v Pelhřimově, zemřel 23. července 1990 v Černošicích. Rodiče Antonín a Marie Augustovi byli zaměstnáni v pelhřimovské kartáčovně jako dělníci. Otec zemřel v roce 1923, matka v roce 1968. Měl tři sestry. Obecnou, měšťanskou a živnostenskou školu pokračovací vychodil v Pelhřimově a v Pardubicích.
Vyučil se pekařem a cukrářem, ale pracoval i v jiných zaměstnáních (dělník, krmič dobytka, kamelot, zápasník a boxer v arénách, knihovník). S manželkou Annou měl dcery Dagmar a Stanislavu. V roce 1941 byl dán do invalidního důchodu a v roce 1946 po další dlouhé nemoci již definitivně. V roce 1974 se odstěhoval k dceři do Černošic.
Od mládí publikoval články a verše v regionálním tisku. V roce 1943 mu vyšla první básnická sbírka Chudá milá (2. rozšířené vydání 1948), po ní následovaly: Pěšinou samoty (1944), Strmá cesta (1946), Poznání (1947), I nejvíce znavená řeka jednou do moře dospěje přece (1958), Pohádka o stříbrném vrchu Křemešníku (1958), Zkřehlými prsty (1973) a Živá voda (1981). Po druhé světové válce spolupracoval s rozhlasem. Ve své tvorbě se věnoval hlavně tématům rodné Vysočiny. Svá díla někdy podepisoval i šiframi: s. a., S. A., St. A.
O jeho životě a díle nejvíce psali Milan Blahynka, Anna Blažíčková, Hana Brázdová, Zdeněk Mráz a Vilém Závada.
Osobní fond Stanislava Augusty není zachován v úplnosti. Chybí většina dokladů. Bohatá je korespondence, zvláště s Ervínou Benešovou-Brokešovou, Petrem Bezručem, Milanem Blahynkou, Vladimírem Brettem, Štefanem A. Brezánym, Stanislavem Cífkou, Jindřichem Černým, Františkem Horčičkou, Františkem Loudou, Jiřím Mádlem, Zdeňkem Mrázem, Josefem Věromírem Plevou, Marií Rozsypalovou, Jiřím Vackem, Stanislavem Vopravilem a Vilémem Závadou. Odeslané, rodinné i cizí korespondence není mnoho. Zato je zachována řada rukopisů a strojopisů Stanislava Augusty. Mezi cizími rukopisy je uložen i strojopis básnické sbírky J. V. Plevy Pět. Ve fondu je i mnoho tisků a výstřižků, které dokumentují Augustův život i jeho tvorbu.
Celá literární pozůstalost Stanislava Augusty je uložena v 9 archivních kartónech pod více přírůstkovými čísly v rozmezí 13/80 - 76/91. Zahrnuje období 1941 - 1991.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace