Literární archiv Památníku národního písemnictví - Mágr Antonín Stanislav

Vyhledávání:
Antonín Stanislav Mágr
(1887-1960)

Významná osobnost české slavistiky, redaktor Prager Presse a Slavische Rundschau.
Narodil se 6. 4. 1887 v Praze. Jeho otcem byl sochař Josef Mágr, který se i s rodinou přestěhoval v roce 1890 do Lipska. Finanční důvody nedovolily A. S. Mágrovi vystudovat, a proto se vyučil knihkupcem. Pracoval nejprve v Lipsku a od léta roku 1911 v polské Poznani.- Do Lipska se vrátil v září roku 1913. Rozšiřoval si vzdělání soukromým studiem, návštěvou přednášek na univerzitě, četbou a cestami do Čech. Jeho hluboký vztah ke kultuře slovanských národů vykrystalizoval posléze v životní poslání – studium a propagaci slavistiky. V době první světové války byl odvelen nejprve na francouzskou a poté na východní frontu. Po návratu pracoval opět v Lipsku a dal se zapsat jako posluchač na univerzitu. Ve dvacátých letech přesídlil do Prahy, stal se redaktorem Prager Presse, jejímž spolupracovníkem byl již dříve. V redakci tohoto listu aktivně působil až do konce jeho činnosti v lednu 1939 (v listopadu 1938 se po odchodu šéfredaktora Arne Laurina stal odpovědným redaktorem). V letech 1939 - 1947 byl zaměstnán v tiskové agentuře Centropress a v následujících letech 1947 - 1950 v nakladatelství Orbis, kde redigoval sbírku Slovanský svět. V období let 1950 - 1959 pracoval v bibliografickém oddělení Slovanského ústavu a jeho zásluhou tak vznikl lístkový katalog excerpcí slavik z Prager Presse, Prager Rundschau, Slavistische Rundschau, Ost und West a deníku Politik (do roku 1883).
Fond A. S. Mágra je v literárním archivu PNP uložen v 8 archivních kartónech. Další torzo korespondence A. S. Mágra se nachází ve fondu Arne Laurina (spolu s konvoluty korespondence E. E. Kische, F. Kubky, R. Musila, S. K. Neumanna, O. Picka, R. Saudka, L. Strasse, F. Šelepy, E. Špindlera). Fond A. S. Mágra obsahuje vedle cenné korespondence a rukopisů (odborných příspěvků i zajímavé biografie Materiál k životopisu samouka – slavisty) i zajímavé materiály k činnosti Slovanského ústavu, redakcí časopisů Prager Presse, Slavische Rundschau, Germanoslavika apod.
Fond A. S. Mágra byl získán darem od A. S. Mágra a A. Mágrové (jednotlivá přírůstková čísla 167/48, 2/60, 4/60, 10/60, 34/60). Fond byl zpracován pod přírůstkovým číslem 4/60 a materiály v něm obsažené pokrývají období 1924 – 1960.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace