Literární archiv Památníku národního písemnictví - Bačkovský Alexandr

Vyhledávání:
Alexandr Bačkovský
(1880-1925)


Narodil se v roce 1880 v Trojovicích, zemřel roku 1925. Studoval na reálce v Pardubicích a na české technice v Praze. Od r. 1908 působil jako inženýr v soukromých technických službách v Praze. Po vzniku samostatné Československé republiky se stal vysokým úředníkem ministerstva zahraničních věcí.
Literárně tvořil pod pseudonymem Jean Rowalski. Psal referáty o české literatuře a kultuře do francouzského tisku (např. do revue Mercure de France) a naopak v českém tisku referoval od r. 1901 o cizích literaturách. Od r. 1906 řídil kritickou rubriku deníku Venkov. K vlastní tvorbě čerpal náměty především z Dalmácie, zabýval se také jihoslovanskými dějinami. Kromě toho překládal (např. d’Annunziovu tragédii Gioconda, Novelly F. de Roberta aj.).
V literární pozůstalosti, kterou získalo po autorově smrti Národní muzeum, se zachovalo pouze torzo rukopisů a rukopisných náčrtků, výpisů a poznámek Bačkovského. Také korespondence je pouze fragmentem, týká se převážně úředních záležitostí z doby, kdy Bačkovský působil na ministerstvu zahraničních věcí jako šéf personálního odboru.
Literární pozůstalost Alexandra Bačkovského je uložena ve 4 archivních kartónech pod přírůstkovými čísly 25/25 a 105/30. Zahrnuje období 1916 – 1923.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace