Literární archiv Památníku národního písemnictví - Malý Jakub Josef

Vyhledávání:
JAKUB JOSEF MALÝ
(1811 – 1885)

Narodil se 4. srpna 1811 v Praze, zemřel 7. března 1885 tamtéž. Jeden z nejplodnějších českých spisovatelů. Jeho práce spadají do oboru novelistiky, dramatického básnictví, estetiky, vlasteneckých memoárů, historie a cestopisu, jazykovědy, slovníkářství, vychovatelství, politiky aj.
Vystudoval filozofii a práva v Praze. Poté se věnoval literatuře. Mezi jeho přátele patřili například Tomíček, Langr, Tyl, později Čelakovský, Hanka, Palacký, Jungmann.
V roce 1848 byl členem Národního výboru a psal politické články do Národních novin.
Vydával časopisy Bibliotéka zábavného čtení (1835 – 1844) a Dennice (1840 – 1841). Redigoval časopisy Květy (1846 – 1847), Poutník (1848), Pražský prostonárodní list (1851 - 1852).
Své práce uveřejňoval v řadě časopisů, například v Květech, Včele, Světozoru, Zlaté Praze, Živě, v Časopisu českého muzea, v Národních listech a jinde.
Pomáhal Josefu Jungmannovi při uspořádání a vydání Slovníku, zvláště Doplňků. Od roku 1859 spolupracoval na Riegrově slovníku naučném – jako redaktor a jako přispěvatel v nejrůznějších oborech. Překládal z angličtiny a francouzštiny.
Největší část pozůstalosti zaujímá korespondence přijatá a rukopisy vlastní. Korespondence se týká většinou spolupráce na Riegrově slovníku naučném (hlavní redaktor Jakub J. Malý), proto i dopisy adresované redakci RSN jsou zahrnuty jako dopisy Jakubu J. Malému. Rukopisná část obsahuje především články politického charakteru a studie o literatuře, dále materiál týkající se vydávání různých děl Jakuba J. Malého.
Písemná pozůstalost Jakuba J. Malého byla získána po částech v letech 1917 - 1981. Větší část tohoto celku daroval Alois Čtvrtečka z Tábora. Fond je zpracován pod přírůstkovým číslem 201/52, dvě jednotliviny pod přírůstkovými čísly 27/63 a 10/81. Pozůstalost je uložena v 1 archivním kartónu a zahrnuje období let 1825 - 1884.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace