Literární archiv Památníku národního písemnictví - Malybroková-Stielerová Otilie

Vyhledávání:
Otilie Malybroková-Stielerová
(1836-1913)

Otilie Malybroková-Stielerová se narodila 2. října 1836 v Mnichově, zemřela 19. září 1913. Byla dcerou významného bavorského malíře Josefa Stielera (1781 - 1858) a Pauliny rozené Beckerové z Moskvy. Záhy ztratila matku, otec se znovu oženil a výchova Otilie Stielerové byla svěřena jejím starším sestrám, které se přičinily o to, aby získala znalost cizích jazyků, literatury a hudby. Zájem o Prahu, českou literaturu, české národní písně a o českou hudbu v ní probudil český malíř Bedřich Wachsmann, učitel její starší sestry a přítel jejího bratra Maxmiliana. Wachsmann, který tehdy studoval na malířské akademii v Mnichově, upozornil Otilii Stielerovou na české národní písně vydané Karlem Jaromírem Erbenem s   klavírním doprovodem Michaela Martinovského, strahovského premonstráta. Roku 1856 se provdala za Waltera Kleinschroda, úředníka bavorských drah, který měl malířské nadání. Dědictví po tetě umožnilo manželům Kleinschrodovým, že v Tegernsee na březích stejnojmenného jezera postavili vilu, která se stala střediskem návštěv význačných českých i německých hudebníků, spisovatelů a básníků. Návštěva  Prahy v roce 1870 cele získala Otilii Kleinschrodovou pro Prahu a českou kulturu a rozhodla se, že se bude učit českému jazyku. Jejím učitelem měl být dvorní a komorní zpěvák Karel Viala, který tehdy dlel v   Mnichově. Karel Viala pocházel z Čech, byl obdivovatelem českých národních písní a snažil se Otilii Kleinschrodovou uvést do základů českého jazyka. Podařilo se mu, že jeho žačka získala neobyčejnou lásku k českému jazyku a k literatuře, ale vlastního prohloubení a rozmachu v tomto ohledu dosáhla, když za učitelku češtiny získala Boženu Marčanovou (nar.   1862), která se narodila v Praze a v té době byla s rodinou usídlena v Mnichově. Mezi učitelkou a žačkou vzniklo celoživotní oddané přátelství. Otilie Kleinschrodová přijala básnické jméno Malybroková a k němu připojila své dívčí jméno. Její básnická činnost ustupovala činnosti překladatelské. Již od roku 1885 věnovala velikou péči překladu národních písní českých. Její první překlady hudebním doprovodem opatřil Eduard Welz. Sbírku Aus Böhmens Gauen klavírním doprovodem opatřil František Pivoda. V Ottově nakladatelství v Praze vydala roku 1887 Lyrische Gedichte und Uebertragungen nach böhmischer Kunst- und Volkspoesie. Roku 1891 a 1898 vydala své básnické sbírky Seerosen a Minne. Malybroková překládala Erbenovu sbírku prostonárodních písní, básně Hálkovy, fejetony Svatopluka Čecha a z jiných českých spisovatelů, ale největší práci a úsilí věnovala překladům básnického díla Julia Zeyera, s kterým ji poutalo oddané přátelství. Zeyer si jejích překladů velice vážil a četl  překlady svých děl ještě dříve, než byly vydány v češtině. Roku 1896 Zeyer Malybrokovou navštívil v jejím sídle v Tegernsee. Malybroková se stýkala s   vynikajícími představiteli české i německé hudby, umění a literatury a její pozůstalost ukazuje na šíři těchto styků i na jejich velkou hodnotu.
Pozůstalost Malybrokové-Stielerové byla opatrována její přítelkyní Boženou Marčanovou, která bydlela v Tegernsee a pročetla celou pozůstalost a rozhodla, co má být ponecháno. Roku 1926 a 1927 nabídla pozůstalost Malybrokové Národnímu muzeu v Praze s   tím, aby dílo veliké přítelkyně českého národa, překladatelky a obdivovatelky české hudby a poezie bylo uloženo v literárním archivu vedle pozůstalostí vynikajících kulturních pracovníků českého národa. Nabídka byla přijata a tak hlavní a největší díl celé pozůstalosti přešel do literárního archivu a byl doplněn darem rodiny Wachsmannovy, který zahrnul korespondenci rodinnou s Malybrokovou, některé rukopisy byly koupeny roku 1929 a 1930. Pozůstalost je uložena pod několika inventárními čísly v rozmezí 36/26 - 100/82. Tento soupis zachycuje stav fondu k   roku 1971 (14 kartónů) a zahrnuje období 1830 - 1913.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace