Literární archiv Památníku národního písemnictví - Baťha František

Vyhledávání:
František Baťha
(1909-1985)


Narodil se 17. 3. 1909 v  Praze, zemřel 28. 1. 1985 tamtéž.
Bibliograf, literární historik, editor, archivář.
Studoval na reálce v  Rakovníku a v  Nymburce. Maturoval v  roce 1927 a o dva roky později složil ještě doplňující maturitní zkoušku z  latiny. Studia češtiny a českých dějin na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v  Praze ukončil v  roce 1938 doktorátem. V  letech 1934 - 1945 pracoval v  archivu Ministerstva vnitra, v  letech 1946 - 1969 v  literárním archivu Národního muzea a pak Památníku národního písemnictví.
Psal články o literárním archivu a jeho fondech a práce literárně historické. Věnoval se F. Turinskému, V. Hálkovi, F. Šrámkovi aj., zabýval se divadlem v době národního obrození a V. Thámem. V  archivu zpracoval řadu fondů – kromě písemností jednotlivých osobností především 19. století jde o jugoslávské, bulharské a ruské materiály. Přispíval do řady novin a časopisů (Časopis Národního muzea, Česká literatura, Divadelní noviny, Listy filologické, Literární noviny, Hudební rozhledy, Národní listy, Var, Lidová demokracie, Svobodné slovo atd.). Užíval šifry: B, Ba, Fr.Ba aj.
Osobní fond F. Baťhy získával literární archiv Památníku národního písemnictví v  Praze postupně od konce 60. let. Obsahuje především korespondenci přijatou, kterou tvoří odpovědi na dotazy týkající se jeho badatelských zájmů (proto jsou v  soupise za jmény pisatelů uvedena v  šikmých závorkách jména osobností, o nichž jsou v  dopisech zmínky).
Z  tisků vlastních je důležitá bibliografie díla F. Šrámka, která měla velký ohlas mezi zájemci o dílo tohoto spisovatele.
Písemnosti jsou uloženy ve 4 kartónech, zpracovány pod př. čísly 21/69,63/74,115/74, 22/75, 76/75,109/75, 4/76, 34/76, 85/76, 41/77, 4/78, 34/79, 25/80, 25/81, 45/82, 47/83 a 118/87 a zahrnují období 1889 - 1983.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace