Literární archiv Památníku národního písemnictví - Marčanová Marie

Vyhledávání:
MARIE MARČANOVÁ
(1892 – 1979)

Narodila se 3. 10. 1892 ve Mšeně u Mělníka, zemřela 3. 9. 1979 v  Praze. Učitelka, překladatelka.
V  letech 1907 – 1911 studovala na reálném gymnáziu v  Rokycanech, poté přešla na  dívčí pedagogický ústav v  Plzni, kde roku 1914 maturovala. Po studiích začala vyučovat na  obecných školách. V  roce 1936 byla přeložena do Prahy, zde pokračovala ve výuce v  pokusných elementárních třídách. Za okupace byla ze zdravotních důvodů penzionována, po  válce se již k  práci ve škole nevrátila.
Již ve studentských letech začala překládat poezii – nejprve německou a francouzskou. Po 1. světové válce se naučila rusky, od roku 1926 začala pod vedením prof. Bohumila Mathesia intenzivně studovat ruskou a sovětskou literaturu a věnovat se překladům klasických ruských a sovětských básníků (M. J. Lermontov, A. A. Achmatovová, S. A. Jesenin, M.  Rylskij), později také poezii ukrajinské. Za léta své překladatelské práce vydala přes 40 knih překladů, spolupracovala na antologiích a výborech sovětských básníků. Pod  pseudonymem Marta Marvanová přispívala do dětského proletářského časopisu Kohoutek, později také za redakce M. Majerové a H. Malířové do listů Komunistka a Rozsévačka.
Hned po založení KSČ začala spolupracovat s  jejími členy, zapojila se do činnosti Levé fronty, Společnosti pro kulturní a hospodářské styky se SSSR, Svazu přátel SSSR, později byla členkou Svazu českých spisovatelů. Za svou literární činnost obdržela řadu vyznamenání, z  nichž nejvýznamnější je vyznamenání Za zásluhy o výstavbu.
Fragment písemné pozůstalosti Marie Marčanové je tvořen oddílem dokladů vlastních (státní vyznamenání), dále konvolutem korespondence vlastní (A. Achmatova, Z. Kalista, H.  Kočur, G. Pětnikov, I. S. Postupalskij), rukopisů vlastních (vlastní tvorba a překlady ruské a ukrajinské poezie), rukopisů cizích a souborem tisků a výstřižků. Fond je doplněn několika jednotlivinami fotografií.
Pozůstalost získal literární archiv Památníku národního písemnictví postupně pod  přírůstkovými čísly 44/73, 76/73, 65/80. Fond zpracovaly Renata Jakešová a Magdaléna Šrůtová. Je uložen ve třech archivních kartónech, zahrnuje období 1931 – 1999.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace