Literární archiv Památníku národního písemnictví - Bednář Kamil

Vyhledávání:
Kamil Bednář
(1912-1972)


Básník a překladatel, narodil se 4. 7. 1912 v Praze, zemřel 23. 5. 1972 tamtéž.
Vystudoval reálné gymnázium (maturoval 1931), v letech 1931 - 1937 studoval právnickou fakultu Karlovy univerzity, v roce 1937 se zapsal ještě na filozofickou fakultu, kterou nemohl dokončit (uzavření vysokých škol v roce 1939). Za okupace pracoval v nakladatelství Melantrich, později jako redaktor v nakladatelství Václava Petra. V roce 1949 přešel do nakladatelství Československý spisovatel, kde působil až do roku 1959. Nadále se věnoval jen spisovatelské a překladatelské práci. Po roce 1969 se stal členem literární rady nově vznikajícího Svazu českých spisovatelů.
       Léta 1937 - 1945 patří k nejplodnějšímu období tvorby Kamila Bednáře (11 básnických sbírek, eseje, recenze v časopisech). V následujících letech až do roku 1959 se věnuje především překladu a tvorbě pro děti. Básnickou obrodu přináší Bednářovi až jeho intenzívní práce na překladech díla Robinsona Jefferse.
       Literární pozůstalost Kamila Bednáře, kterou literární archiv PNP zakoupil v letech 1977 - 1978 od manželky básníka, paní Emilie Bednářové, je uložena pod přírůstkovými čísly 26/77, 63/78 a 85/81. Obsahuje četné osobní a rodinné dokumenty, ale v korespondenci a v básnickém materiálu není kompletní. Podle tvrzení básníkovy manželky zničil básník část korespondence i rukopisů z let 1937 - 1949. Znamená to tedy, že obsah pozůstalosti můžeme vymezit léty 50. až 70. a že převážná část umělecky zajímavého období Bednářovy tvorby je definitivně ztracena. Z konkrétních materiálů uložených v pozůstalosti je zajímavá poměrně obsáhlá korespondence (Jeffers, Hrubín, Závada, Otradovicová, aj.) i oddíl rukopisů - zejména tvorba posledních deseti let básníkova života (bohužel často jen ve strojopisných kopiích). Překladů, článků, výstřižků a fotografií (fotografie jsou uloženy ve fotoarchivu LA PNP). Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1979 (33 kartóny). Zahrnuje období 1895 – 1972.
Pseudonymy a zkratky, které nejčastěji používal Kamil Bednář:
Prokop Kouba, -ab-, bdř., -amb-, bdn., -mil-, Bed., Kbd., KB., Kab., KABE, -dnř-, bdnř.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace