Literární archiv Památníku národního písemnictví - Martanová Milada

Vyhledávání:
Milada Martanová
(1875-1962)

Milada Martanová se narodila 13. dubna 1875 ve Vodňanech, zemřela 5. ledna 1962 rovněž ve Vodňanech. Narodila se jako nejmladší z dětí početné rodiny berního úředníka Erharda Martana a Josefy rozené Jakoubé. Roku 1880 se provdala její starší sestra Marie za lékárníka a spisovatele Františka Heritese. Milada Martanová prožila mládí ve Vodňanech v kulturním prostředí Heritesovy rodiny, úzce spřátelené s Juliem Zeyerem a s rodinou vodňanského notáře a spisovatele Otakara Mokrého. Od 1. ledna 1894 nastoupila místo telefonistky a byla přidělena službou nejprve na poštu do Karlových Varů a později se dostala na hlavní poštu v Praze, kam přesídlila z Vodňan i rodina Heritesova, jejíž členkou již M. Martanová zůstala. V roce 1908 si vzala dovolenou a prožila půl roku v USA v rodině neteře Marie Heritesové, virtuosky na housle, provdané Kohnové v Bay City. Od roku 1919 se stala vedoucí telefonní ústředny na pražském hradě a byla přidělena ministerstvu zahraničí až do svého penzionování roku 1934. Měla kulturní zájmy o literaturu a umění a byla v přátelských stycích se spisovatelem Janem Havlasou  a malířem Janem Zrzavým. Od svého penzionování žila trvale ve Vodňanech v Heritesově vile a byla až do své smrti spolu s neteří profesorkou Boženou Heritesovou ochránkyní literárního odkazu a uměleckých sbírek spisovatele Františka Heritese.
Literární pozůstalost byla získána roku 1964 odkazem společně s literární pozůstalostí Boženy Heritesové. Je uložena ve dvou archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 41/64 a zahrnuje období 1880 - 1962.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace