Literární archiv Památníku národního písemnictví - Masaryk Tomáš Garrigue

Vyhledávání:
TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK
(1850 - 1937)

Narodil se 7. března 1850 v   Hodoníně, zemřel 14. září 1937 v   Lánech. Český filozof, sociolog, politik a státník. Profesor pražské univerzity (1882 - 1914), poslanec říšské rady, vůdce protirakouského odboje za 1. světové války, první prezident ČSR (1918 - 1935).
Osobní fond Tomáše Garrigue Masaryka v   LA PNP má spíše charakter sbírky než klasického osobního fondu. Je uložen v 16 archivních kartónech a 2 kartónech pro velké formáty. Ve fondu se nalézá fragment osobních dokladů z   nichž je nejdůležitější rodný a křestní list T. G. Masaryka vystavený 21. 3. 1900. V   torzu korespondence přijaté tvoří největší celek 300 dopisů Josefa Svatopluka Machara adresovaných T. G. Masarykovi v   letech 1893 - 1918. Trochu bohatší je oddíl rukopisů, kde je uložen fragment Masarykova rukopisu Ideály humanitní, fragmenty článků psaných mj. pro časopisy Čas, Studentský věstník. Dále je zde uložena část rukopisu České krise, Masarykova článku pro Die Zeit, který přepsal Jan Herben a opis Masarykova článku Naše situace vzhledem ke Slovákům. Rukopisy cizí jsou vesměs věnovány památce T. G. Masaryka (proslovy Františka Ježka, Vavro Šrobára, Petra Zenkla).
Těžiště fondu tvoří tisky a výstřižky, které jsou uloženy ve 12 kartónech. Jsou řazeny abecedně i chronologicky. V   naprosté většině se týkají výročí Masarykova narození a Masarykova úmrtí 14. září 1937. Většina tisků pochází z   období 1. republiky, menší část z   druhé poloviny čtyřicátých let a jednotliviny z   let devadesátých (vydané Masarykovým demokratickým hnutím). Část tisků a výstřižků je věnována Masarykovým přátelům a rodině, především manželce Charlottě Garrigue Masarykové a synovi Janu Masarykovi.
Pro větší přehlednost je část výstřižků řazena tematicky do konvolutů.
V kartónech pro velké formáty jsou uložena tři alba s   vázanými výtisky československých novin ze září roku 1937. Ve čtvrtém pamětním albu jsou nalepeny fotografie T. G. Masaryka z   let 1929 - 1937 a tisky převážně ze září 1937.
V   oddíle fotografií jsou uloženy portréty T. G. Masaryka a skupinové fotografie z   různých politických a společenských akcí. Vzácná je fotografie T. G. Masaryka s   venkovskými dětmi od Karla Plicky. Velice zajímavý je soubor fotografií míst Masarykova dětství a mládí; míst, která dnes již neexistují. Originály fotografií doplňují soubory dopisnic s   portréty T. G. Masaryka a dalších osobností.
Samostatné celky tvoří fotografie Jana a Alice Masarykových. Jedná se nejen o skupinové fotografie z   různých společenských akcí, ale především o portrétní ateliérové fotografie z   Anglie či portréty Alice Masarykové od Františka Drtikola a Josefa Sudka.
Ve fondu jsou též uloženy málo známé fotografie Masarykovy dcery Olgy Revilliodové, jejího manžela Henriho a synů Herberta a Leonarda.Vzácná je též fotografie manželky Herberta Masaryka Bohumily Slavíčkové-Masarykové s   dcerami Annou a Herbertou pravděpodobně z   roku 1916.
V   oddílu dokumentace jsou uloženy kopie Masarykovy korespondence, ve variích pak knižní tkaná záložka s   portrétem T. G. Masaryka a poštovní známky, odznaky, stokorunová bankovka též s   Masarykovými portréty.
Archivní materiály byly získány jednotlivými koupěmi a dary a jsou zpracovány pod těmito přírůstkovými čísly: 60/29, 206/30, 208/34, 27/35, 142/35, 149/35, 51/35, 168/35, 200/35, 391/35, 410/35, 475/35, 508/35, 44/36, 69/36, 101/36, 103/36, 198/36, 199/36, 251/36, 310/36, 341/36, 49/37, 51/37, 82/37, 85/37, 95/37,102/37, 138/37, 225/37, 226/37, 227/37, 234/37, 253/37, 276/37, 284/37, 288/37, 298/37, 3/38, 14/38,15/38,16/38, 41/38, 70/38, 73/38, 100/38, 117/38, 137/38, 150/38, 151/38, 153/38, 159/38, 163/38, 166/38, 177/38, 200/38, 212/38, 213/38, 214/38, 239/38, 262/38, 49/39, 51/39, 52/39, 64/39, 178/39, 182/39, 201/39, 237/39, 258/39, 290/39, 339/39, 369/39, 440/39, 16/40, 51/40, 66/40, 223/40, 252/40, 254/40, 257/40, 254/41, 376/42, 29/46, 70/46, 181/48, 259/48, 5/49, 84/49, 149/49, 159/49, 175/49, 276/49,1/50, 60/51, 23/55, 17/56, 55/56, 39/57, 41/58, 59/59, 152/59, 37/65, 45/65, 41/66, 51/67, 104/67, 35/68, 71/68, 91/69, 39/76, 107/76, 2/93, 16/99, 60/99, 154/99, 36/2000. Část materiálů týkajících se Olgy, Charlotty a Jana Masarykových byla převzata z   fondu varií.
Další části osobního fondu T. G. Masaryka jsou uloženy v   Archivu Národního muzea, Archivu Ústavu T. G. Masaryka v   Praze, Státním ústředním archivu v   Praze.
Časový rozsah fondu je vymezen lety 1900 - 1998.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace