Literární archiv Památníku národního písemnictví - Beringer Antonín

Vyhledávání:
Antonín Beringer
(1888-1939)

Narodil se 24. října 1888 v Telči, zemřel 28. června 1939 rovněž v Telči.
Po studiích na akademickém gymnáziu v Praze se stal posluchačem slavistiky a germanistiky na Karlově univerzitě. Studium ukončil v roce 1912 a o rok později získal suplentské místo na smíchovském gymnáziu a malostranské reálce.
Během první světové války, kterou prožil na srbské a slovinské frontě, měl příležitost blíže poznat život a jazyk jižních Slovanů.
V roce 1920 začal pracovat na ministerstvu školství a národní osvěty, nejdříve jako osobní referent pro střední školy. V posledních letech života (1935 - 1939) byl přednostou oddělení styků se slovanskými národy.
Antonín Beringer se podílel na založení Československo-jugoslávské ligy, jejímž cílem bylo rozvíjet a upevňovat kulturní styky s Jugoslávií. Liga, jíž byl dlouhá léta generálním tajemníkem, měla několik odborů v různých městech, pořádala přednášky a vydávala Revui česko-jihoslovanskou, kterou Beringer zpočátku redigoval.
Fragment písemné pozůstalosti Antonína Beringera tvoří korespondence dokumentující hlavně jeho činnost v oblasti česko-jihoslovanské vzájemnosti. Doplňuje ji rukopis článku Naša liga srbského básníka a dramatika Iva Vojnoviće. Pozůstalost získal Památník národního písemnictví v roce 1975 od manželky Marie Beringerové. Je uložena v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly 97/75 – 78/84. Zahrnuje období 1924 –1938.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace