Literární archiv Památníku národního písemnictví - Maternová Pavla

Vyhledávání:
Pavla Maternová
(1858-1923)

Narodila se roku 1858 v Praze, zemřela 19. dubna 1923 rovněž v Praze. Rozená Škampová.
Po studiích působila krátce jako učitelka ve Slaném, později v Praze, kde byla mimo jiné v letech 1891 - 1893 správkyní Minervy, soukromé střední školy pro dívky. Provdala se za Václava Maternu, který působil jako učitel, potom ředitel školy v Praze.
Pavla Maternová byla velmi aktivní činitelkou ženského hnutí, zvláště v Minervě a v Ústředním spolku českých žen. Koncem života se zabývala i různými teosofickými naukami.
V literatuře se uplatňovala již od mládí, začínala psát ještě pod dívčím jménem Pavla Škampová do dětských časopisů (Jarý věk, Budečská zahrada, Zlaté mládí aj.). Později přispívala i do předních literárních časopisů (Lumír, Květy, Slovanský přehled) a redigovala Ženský svět. Rovněž byla redaktorkou Ottovy edice Dívčí srdce (v letech 1902 - 1923). Od r. 1889 publikovala i knižně.
Psala básně, povídky, recenze, publicistiku a byla také známou překladatelkou, zvláště z polštiny (M. Konopnicka, E. Orzeszkova), ruštiny a angličtiny, přeložila i Bhagavad-Gitu.
Dochovanou část literární pozůstalosti Pavly Maternové získal literární archiv Národního muzea v Praze několika drobnými nákupy a dary; stejným způsobem byla pozůstalost rozmnožena v literárním archivu Památníku národního písemnictví, kam byla delimitována. Obsahuje vybraný soubor zajímavé korespondence především s vedoucími představitelkami ženského hnutí u nás (Eliška Krásnohorská, Teréza Nováková, Pavla Moudrá, Vilma Seidlová-Sokolová, Božena Viková-Kunětická), s předními spisovateli (Svatopluk Čech, Josef Václav Sládek, Jaroslav Vrchlický) a redaktory (Josef Sokol, vydavatel Jarého věku). Rozsáhlá je i vzájemná korespondence s manželem.
Z vlastních rukopisů autorčiných jsou zastoupeny všechny druhy jejího díla: poezie, povídky, články, recenze i překlady. Mezi cizími rukopisy je důležitá autobiografie Elišky Krásnohorské a přehled života a díla Terézy Novákové od jejího syna dr. Arne Nováka. Dokladů, tisků a výstřižků je zachováno minimálně, fotografie zcela chybí.
Literární pozůstalost Pavly Maternové je uložena ve čtyřech archivních kartónech pod přírůstkovými čísly 111/57 a 123/58, zahrnuje období 1879 - 1923.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace