Literární archiv Památníku národního písemnictví - Mauder Josef

Vyhledávání:
Josef Mauder
(1854-1920)

Narodil se 1. prosince 1854 v Praze, zemřel 15. listopadu 1920 v Praze.
Vystudoval Umělecko-průmyslovou školu ve Vídni a Akademii výtvarných umění v Praze, působil jako profesor Uměleckoprůmyslové školy v Praze (1883 - 1911). Patřil k předním českým sochařům a organizátorům kulturního života, v letech 1911 - 1916 byl předsedou IV. třídy České akademie věd a umění. Této instituci také odkázal celé své jmění.
Z děl Josefa Maudera je nejvýznamnější pomník Julia Zeyera v Chotkových sadech v Praze a plastiky, které jsou součástí výzdoby Městské spořitelny v Praze, budovy Národního muzea v Praze a vyšehradského Slavína.
V písemné pozůstalosti jsou zachovány jeho osobní doklady a několik rukopisů příležitostných veršů, článků a studií, tisků a fotografií. Největší a nejvýznamnější součástí písemné pozůstalosti je Mauderova korespondence, která dokumentuje soudobý život české umělecké společnosti. Zvláště cenné jsou obsáhlé soubory dopisů nejbližších Mauderových přátel Františka Heritesa, Beneše Knüpfera, Františka Ondráška, Josefa Václava Sládka a Julia Zeyera, dále M. Alše, J. Hlávky, V. Hynaise, E. Jelínka, J. Liera, J. Mařatky, J. V. Myslbeka, J. Prouska, A. Schulze, L. Šalouna, J. Štolby, F. A. Šuberta, J. Thomayera, J. Tulky, E. S. Vráze, J. Vrchlického, A. Wiehla aj. Zajímavá je i korespondence týkající se Repinovy výstavy v Praze r. 1901. Tento soubor doplňuje i obsáhlá korespondence Mauderovy manželky Julie, která byla jednou z vůdčích osobností přátelského kroužku umělců a rusofilů. Jsou v ní větší celky dopisů Z. Braunerové, E. Gollerové, R. Jesenské, A. Lauermannové-Mikschové, J. Karáska ze Lvovic, sester Kalašových, manželů Fantových a Kamperových aj.
Písemnou pozůstalost doplňuje menší soubor cizí korespondence (mj. S. Čech, I. J. Repin) a cizích rukopisů (např. rukopis M. Alše, kresby B. Knüpfera a J. Kotěry aj.).
Písemná pozůstalost Josefa Maudera byla získána v roce 1940 do Literárního archivu Národního muzea, odkud přešla do literárního archivu Památníku národního písemnictví. Později byla ještě doplněna několika jednotlivými přírůstky. Po zpracování je celá pozůstalost uložena ve 13 archivních kartónech. Zahrnuje období 1866 – 1920.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace