Literární archiv Památníku národního písemnictví - Bílý František

Vyhledávání:
Bílý František
(1854-1920)


Narodil se 8. listopadu 1854 v Brně. V letech 1866 - 1874 studoval na českém gymnáziu v Brně, kde na něho působil zvláště profesor František Bartoš. Po maturitě studoval češtinu a němčinu na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze a zároveň byl od r. 1877 pomocným učitelem na 1. vyšší české reálce v Praze Žitné ulici, odkud r. 1879 odešel po dokončení studií na gymnázium do Přerova. Zde působil až do r. 1888, kdy se vrátil opět na reálku v Žitné ulici v Praze. Od r. 1898 byl ředitelem reálky na Žižkově a od r. 1910 zemským školním inspektorem. Zároveň byl od r. 1901 členem zkušební komise pro učitelství na obchodních školách, od r. 1904 členem zemské školní rady. Roku 1907 byl vyznamenán titulem vládní rada, r. 1917 titulem dvorní rada (zároveň se stal rytířem řádu železné koruny) a r. 1919 titulem ministerský rada.
R. 1881 se oženil s Aloisií Chromečkovou z Předmostí (+ r. 1913) a měl tři dcery: Boženu (provdanou za jazykovědce Václava Ertla), Ludmilu (provdanou za malíře Jaroslava Šetelíka) a Marii (provdanou za ing. Jaroslava Holnu).
František Bílý byl od mládí činný v různých spolcích, zvláště je významné jeho působení v Umělecké besedě (od r. 1901 byl předsedou literárního odboru, r. 1913 byl jmenován čestným členem UB), v Královské české společnosti nauk (od roku 1896 byl mimořádným členem), v České akademii věd a umění (od r. 1900 byl dopisujícím, od roku 1913 mimořádným členem) a v Ústředním spolku českých profesorů (byl mj. redaktorem jeho Věstníku v letech 1892 - 1907).
Zemřel 17. října 1920 v Praze.
Literárně byl František Bílý činný od studentských let. Zvláštní pozornost věnoval životu a dílu Františka Ladislava Čelakovského a kromě menších článků a studií vydal 4 svazky jeho korespondence a zápisků. Další studie věnoval různým moravským autorům (František Bartoš, Vincenc Brandl, František Palacký) i jiným osobnostem starší.i novější české literatury. Uveřejňoval je v mnoha českých i německých novinách a časopisech i v samostatných publikacích. Rovněž se věnoval vydávání spisů některých autorů (Karel Havlíček Borovský, Jaroslav Vrchlický), práci na učebnicích a pravidlech českého pravopisu, pořádání oblíbených výborů z české literatury (Malá poetika a Malá slovesnost - s Leandrem Čechem) a redakční práci (od r. 1895 redigoval Českou knihovnu zábavy a poučení, r. 1898 památník Palacký národu, r. 1907 Moravskou čítankou, později Slovenskou čítanku a chystal Slezskou čítanku). Propagoval také charitativní činnost, zvláště v období 1. světové války.
Písemná pozůstalost Františka Bílého je obsáhlá a různorodá. Její nejvýznamnější složkou je přijatá korespondence. Obsahuje jednak cenné prameny k literárním vztahům českých i moravských autorů od 70. let 19. století (zvláště větší soubory dopisů F. Bartoše, V. Brandla, L. Čecha, V. Černého, F. Drtiny, I. Herrmanna, M. Hýska, A. Jiráska, K. V. Raise, Emila Šolce, F. Táborského, V. Vlčka a J. Vodáka), jednak přispívá k poznání studentských a školských poměrů u nás (zvláště obsáhlá korespondence s přáteli a kolegy, jako byli J. Blokša, J. Funtíček, V. Křeček, P. Krippner, F. Jokl, J. Kabelík, F. Kameníček, J. Klvaňa, J. Metelka, J. Neoral, B. M. Opitz, A. Setunský, H. Soldát, A. Šetelík, A. Štastný, J. Úlehla, V. Vávra a O. Wagner). Je zde i několik dopisů s podrobnostmi o životě a díle F. L. Čelakovského (T. Býček, S. B. Hroboň, K. Kartáková, K. Salva aj.). Také v oddíle vlastních rukopisů jsou zajímavé materiály, zvláště z mladších let F. Bílého (záznamy univerzitních přednášek, zápisníky, deníky). Mezí cizími rukopisy je uloženo několik rukopisů F. L. Čelakovského, V. Dyka, A. Jiráska, A. Staška, J. K. Šlejhara, J. Vrchlického, Z. Wintera aj. Dále obsahuje písemná pozůstalost F. Bílého i část jeho dokladů, odeslané a rodinné korespondence, výstřižky, tisky a několik fotografií.
Písemnou pozůstalost Františka Bílého získalo Národní muzeum a později literární archiv Památníku národního písemnictví po částech různými koupěmi a dary (od rodiny, od sběratelů i z antikvariátu ). Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1978 (8.540 archivních jednotek, 45 kartónů). Fond je uložen pod přírůstkovými čísly v rozmezí 177/35 - 104/67 a zahrnuje období 1785, 1869 - 1920.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace