Literární archiv Památníku národního písemnictví - Binek Jiří

Vyhledávání:
Jiří Binek
(1923-1988)

Narodil se 12. 4. 1923 v Loučce u Rajhradu, zemřel v únoru 1988 v Praze. Publicista, nakladatelský redaktor.
Po absolvování obchodní školy pracoval jako dělník a úředník ve Zbrojovce Brno, ve Velkodistribučním podniku v Hustopečích, v brněnské Včele a jiných podnicích. Po roce 1945 se angažoval i politicky v orgánech Komunistické strany Československa, Svazu české mládeže, Okresní odborové radě, Svazu československo sovětského přátelství, Okresním akčním výboru Národní fronty atd. V rámci akce Pracující do literatury absolvoval několik seminářů a školení. Vydal knihu povídek Kalení a několik knížek pro děti (Ďula Fako cikán, Večer u ohníčku). Rovněž překládal ze slovenštiny – třeba knihu Boženy Mačingové Příběhy Miška Síly.
V dalších letech působil jako redaktor časopisů Mateřídouška a Ohníček, později v Květech. Přispíval i do mnoha jiných časopisů a novin – Rovnost, Svět práce, Pravda, Literární noviny, Nový život aj. V letech 1951 - 1962 byl kandidátem Svazu československých spisovatelů.
Významná byla jeho činnost v nakladatelství Mladá fronta, kde pracoval jako redaktor poezie. Měl významný podíl na vydání děl Jana Skácela, Oldřicha Mikuláška, Miroslava Holuba, Ludvíka Kundery a jiných básníků, jimž pomáhal v letech normalizace.
Fragment osobního fondu Jiřího Binka získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1995 (č. př. 3/95). Obsahuje převážně přijatou korespondenci s Janem Skácelem, Oldřichem Mikuláškem, Ludvíkem Kunderou a dalšími básníky, připojen je i jeden text Kunderův.
Osobní fond Jiřího Binka je uložen v jednom archivním kartónu a zahrnuje období 1979 - 1983.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace