Literární archiv Památníku národního písemnictví - Medek Rudolf

Vyhledávání:
RUDOLF MEDEK
(1890 - 1940)

Básník, dramatik a romanopisec Rudolf Medek se narodil 8. ledna 1890 v Hradci Králové, zemřel 22. září 1940 v Praze.
Do 1. světové války byl učitelem na Hradecku, během války v roce 1915 přešel jako rakousko-uherský důstojník k Rusům, v roce 1916 se přihlásil jako dobrovolník do čsl. vojska. Stal se praporčíkem, byl vyznamenán řádem sv. Jiří, řádem sv. Stanislava. Účastnil se jako člen odbočky Národní rady pro Rusko bitvy u Zborova. Po válce byl jmenován generálem a stal se ředitelem Památníku osvobození. Od roku 1925 byl řádným členem České akademie a předsedou Kruhu českých spisovatelů. Jako spisovatel náleží Rudolf Medek k nejmladší generaci Moderní revue. Stal se románovým kronikářem čsl. válečné historie. Napsal řadu vojenských publikací, cestopisných a vzpomínkových knih. Největší popularity dosáhl dokumentární románovou pentalogií Anabase. Jeho hry byly provozovány v Národním divadle v Praze i na venkovských scénách.
Část pozůstalosti, která je uložena v Literárním archivu PNP, není rozsáhlá. Obsahuje jen malé množství dokladů, z nichž nejzajímavější je jmenovací dekret náčelníka Vojenské správy - oddělení v Rusku z roku 1919. Korespondence pochází převážně z přelomu dvacátých a třicátých let. Je zde zastoupena řada významných osobností té doby, ale většinou jen jedním dopisem. Nejrozsáhlejší je zde korespondence Viktora Dyka (21 dopis). Samostatný oddíl tvoří korespondence manželky Rudolfa Medka Evy Medkové. Z rukopisů je zde jen několik básní a drobných próz. Rudolf Medek vydal i několik knih pro mládež s legionářskou tematikou. Najdeme zde např. rukopis úvodního slova ke knize O našich legiích, dětech a zvířátkách. Dále je v pozůstalosti uložen fragment deníku z roku 1915 (1 list), několik příležitostných tisků a fotografie přátel.
Pozůstalost byla do Literárního archivu PNP získána koupí z antikvariátu a od různých osob v letech 1958 – 1988. Tento soupis zachycuje stav fondu k    roku 1988 (4 kartóny). Zahrnuje období 1908 - 1939.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace