Literární archiv Památníku národního písemnictví - Menčík Ferdinand

Vyhledávání:
Ferdinand Menčík
(1853-1916)

Narodil se 29. května 1853 ve Vitiněvsi u Jičína, zemřel 10. července 1916 ve Vídni, pohřben je v Nemyčevsi u Jičína.
Pocházel z rodiny rolníka dlouholetého starosty obce, který měl písmácké sklony. Gymnázium absolvoval v roce 1872 v Jičíně a o čtyři roky později dokončil studia na   filozofické fakultě ve Vídni. Ve stejném roce nastoupil zaměstnání ve dvorní knihovně ve   Vídni, vedle toho působil od roku 1884 jako lektor české řeči a literatury na vídeňské univerzitě a od roku 1898 jako hraběcí archivář a bibliotékář Harrachů. Byl rovněž dopisujícím členem Královské české společnosti nauk a České akademie věd a umění.
Menčík byl velmi pilný ve vyhledávání pramenů k české historii. Publikoval dlouhou řadu odborných i populárních článků a studií i edic, zvláště ke kulturním dějinám. K   nejvýznamnějším patří Prostonárodní hry divadelní a Příspěvky k dějinám českého divadla. Pro rodný kraj mají trvalý význam Soudní kniha města Jičína od roku 1362 - 1407 a Dějiny města Jičína až do roku 1620.
Fragment písemné pozůstalosti Ferdinanda Menčíka získal literární archiv Národního muzea a později literární archiv Památníku národního písemnictví drobnými koupěmi a dary. Je uložen v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly v rozmezí 28/14 - 380/49 a zahrnuje období 1879 - 1933.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace