Literární archiv Památníku národního písemnictví - Bolzano Jan Křtitel

Vyhledávání:
   Jan Křtitel Bolzano
(1777-1859)

Narodil se 7. června 1777 v Praze a zemřel 24. července 1859.
Byl nejstarším synem pražského obchodníka italského původu Bernarda Bolzana a jeho ženy Cecilie rozené Maurerové. Jeho otec byl vzdělaný muž, širokého rozhledu a účastnil se i veřejného života a byl dlouholetým pokladníkem Vlašského sirotčince v Praze. Jeho bratr byl slavný matematik a filosof Bernard Bolsano. V letech 1789 – 1790 Jan Křtitel Bolzano studoval na pražském piaristickém gymnáziu, ale studia nedokončil a věnoval se obchodu v otcovském domě. Po smrti otcově , který zemřel 12. května 1816, převzal obchodní dům Bernarda Bolzana v Praze v Celetné ulici čp. 590. Po předčasné smrti svých sourozenců, zejména nadaného a nadějného lékaře Petra Bolzana a matčině, zůstal neženat a pečlivě se staral o svého bratra Bernarda Bolzana, který byl sesazen ze svého profesorského úřadu na pražské univerzitě.
Ze zachovalé rozsáhlé korespondence Bernarda Bolzana s Janem Bolzanem (zachovalo se 525 dopisů) poznáváme, že Jan Křtitel Bolzano převzal péči o zdravotní stav Bernarda Bolzana, staral se nejen o jeho finanční záležitosti, o nákupy, o doručování dopisů a vzkazů, ale byl jeho důvěrníkem, kterému byla svěřována důležitá jednání, zejména v obdobích, kdy byl Bernard Bolzano vystaven různým persekucím a nesnázím nebo v době Bolzanova pobytu v rodině Hoffmannově v Těchobuzi ho zastupoval v různých posláních. Vztah obou bratří byl velmi srdečný, naplněný vzájemnou úctou a oddaností. Jan Bolzano po smrti svého bratra, 18. prosince 1848, vyvinul značné úsilí spolu s Bolzanovými žáky a přáteli o vydání bratrových spisů a toto úsilí finančně podporoval. V duchu lidumilných tradic rodinných a bratrovýchVšechno své jmění odkázal všechno své jmění Vlašskému sirotčinci v Praze. Po jeho smrti správa Vlašského sirotčince převzala nejen movitý a nemovitý majetek, ale také jeho osobní památky, doklady a dopisy a současně také některé rukopisy Bernarda Bolzana a Petra Bolzana. Prodlením doby, kdy se zapomínalo na ušlechtilého dárce, památky i rukopisy byly jednak nedobře uloženy, takže trpěly vlhkem a plísní, jednak různými způsoby přecházely do soukromých rukou. Po zrušení Vlašského sirotčince roku 1915 a po převedení jeho jmění na správu sirotčince v Praze II.,  se dostal soubor zbylých památek a písemností členů rodiny Bolzanovy do Literárního archivu  v Praze. Dopisy a rukopisy byly rozděleny do pozůstalosti Bernarda Bolzana, Petra Bolzana a Jana Křtitele Bolzana. Dary a koupí byly tyto pozůstalosti obohacovány o další rukopisy a korespondenci. Tak například dr. František Mašlaň daroval 15. května 1917  dopisy Matěje Josefa Sychry a jeho neteře Pavlíny Sychrové Literárnímu archivu.
Pozůstalost Jana Křtitele Bolzana je uložena ve dvou archivních kartónech pod inventárními čísly 3/91, 2/92 a 5/95 a i ve svém fragmentu je velmi cenná pro životopis Bernarda Bolzana a jeho rodiny i přátel. Zahrnuje období 1806 – 1859.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace