Literární archiv Památníku národního písemnictví - Bolzano Petr Eduard

Vyhledávání:
Petr Eduard Bolzano
(1793-1818)


Narodil se 23. září 1793. Zemřel 12. dubna 1818.
Byl synem pražského obchodníka italského původu Bernarda Bolzana a jeho ženy Cecilie rozené Maurerové. Nad jeho výchovou i vzděláním pečlivě bděl jeho starší bratr, matematik a filozof Bernard Bolzano. Hovoří o tom Bernard Bolzano sám ve své autobiografii a dokazují to i školní sešity, které se zachovaly v pozůstalosti Petra Bolzana. V letech 1804 - 1809 studoval s vynikajícím prospěchem na staroměstském gymnáziu. Od dětství projevoval mimořádné schopnosti a nadání. Jeho zájem se obracel zejména k přírodním vědám, zvláště k botanice. Již jako gymnazista navštěvoval na univerzitě přednášky z botaniky u profesora Jana Novodvorského. Po absolvování tříletého studia filozofického (1809 – 1812), kde patřil k jeho učitelům také Bernard Bolzano, od roku 1805 profesor náboženské vědy na pražské filozofické fakultě, vstoupil mladý nadaný student na pražskou lékařskou fakultu. Mezi jeho spolužáky byli Karel Bořivoj Presl a Jan Evangelista Purkyně. Studium medicíny absolvoval Petr Bolzano v letech 1813 - 1817, 10.ledna 1818 obhájil ve veřejné disputaci disertační práci „De momentis diagnosticis, quibus phtisi pituitosa ab ulcerosa distingui potest“ a 17. ledna 1818 byl v Karolinu slavnostně promován. Jeho promoční řeč se zachovala v rukopise. Pracoval krátce jako asistent na chirurgické klinice v Praze a tři měsíce po promoci 12. dubna 1818 zemřel ve stáří dvaceti pěti let jako oběť svého povolání na tyfovou nákazu.
Pozůstalost Petra Bolzana, pietně opatrovaná oběma jeho staršími bratry, Bernardem a Janem Křtitelem Bolzanem, se dostala po smrti Jana Křtitele Bolzana spolu s jeho písemnostmi do Vlašského sirotčince v Praze a po jeho zrušení v roce 1915 do Národního muzea. Základem pozůstalosti jsou školní sešity, poznámky a zápisy přednášek z období Petrových studií gymnazijních, filozofických a lékařských, svědčících o pozoruhodné píli a svědomitosti, s jakou se připravoval na své povolání, i o mimořádných schopnostech, které opravňovaly k naději, že je předurčen k vědecké dráze. Mezi jeho sešity z doby filozofických studií jsou i zápisy z přednášek Bernarda Bolzana. Jediný zachovaný dopis Bernarda Bolzana Petrovi dává nahlédnout do vzájemného vztahu obou bratří. V pozůstalosti je i soubor dopisů, které psal Petr Bolzano jako medik v letech 1816 - 1817 své dívce Terezii Pfeiffrové do Rumburka. Dopisy jsou psány svěžím slohem, prozrazující značný vypravěčský talent a velmi pěkně ilustrují dobové prostředí.
Pozůstalost Petra Bolzana je uložena ve 13 archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 57/08. Zahrnuje období 1804 – 1818.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace