Literární archiv Památníku národního písemnictví - Mertlík Rudolf

Vyhledávání:
Rudolf Mertlík
(1913-1985)

Narodil se 14. května 1913 v Praze a zemřel 28. července 1985 také v Praze. Mládí prožil bez rodičů, otce nikdy nepoznal a matku uviděl poprvé v osmnácti letech.
Pracoval jako tiskárenský dělník a v cementárně. Teprve v šestnácti letech začal studovat na gymnáziu v Hradci Králové. V letech 1939 - 1942 byl internován v koncentračním táboře Sachsenhausenu. V roce 1945 ukončil studium klasické filologie na FF UK v Praze. Poté pracoval jako středoškolský profesor a později jako překladatel z povolání. V 50. letech byl vězněn v souvislosti s vystoupením proti tzv. jednotné škole.
Již v době studia vydal v letech 1928 - 1934 svazečky veršů. Jeden z nich nesl název Zlatý zámek. V roce 1943 debutoval překladem Ovidiových Listů milostných a Žalozpěvů. Věnoval se zejména překladům z antických jazyků a stal se zakladatelem edice Antická knihovna. Bibliografie jeho překladů zahrnuje více než 40 knih. Překládal lyriku, epiku (Homér, Ilias 1980, Odysseia 1984), prózu (Plútarchos: Životopisy slavných Řeků a Římanů I-II  1967, 1992), drama (Sofokles, Euripides), antickou i středověkou literaturu (žákovské poezie, Erasmus Rotterdamský: Chvála bláznivosti 1966). Převyprávěl mj. Starověké báje a pověsti, Příběhy lásky od nejstarších dob, Příběhy Odysseovy, Polykratův prsten.
Literární pozůstalost Rudolfa Mertlíka získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1986. Převážnou část fondu tvoří korespondence s Jiřím Valešem, který byl jeho největším přítelem, nebo písemnosti a fragmenty překladů, které jsou Jiřímu Valešovi rukopisně věnovány. Tyto materiály mohou poskytnout cenné informace o soukromém životě R. Mertlíka, který se téměř stále ocital ve finančních a následkem toho i zdravotních potížích. Velmi zajímavé jsou i jeho kritiky soudobých překladů a jazykových reforem v 60. letech, které svědčí o jeho vytříbeném smyslu a obdivu pro český jazyk.
Korespondence pochází převážně z let 1962 - 1965. Celá pozůstalost je uložena v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 99/86 a zahrnuje období 1949 - 1978.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace