Literární archiv Památníku národního písemnictví - Borecký Jaromír

Vyhledávání:
JAROMÍR BORECKÝ
(1869-1951)

Narodil se 6. 8. 1869 v Českých Budějovicích, zemřel 8. 5. 1951 v Praze.
Básník, překladatel, literární kritik a historik, divadelní a hudební kritik, redaktor a knihovník.
Dětství prožil v Písku, kde začal chodit do gymnázia. Na Karlově univerzitě studoval germanistiku, romanistiku, bohemistiku, hebrejštinu a perštinu. Po získání doktorského titulu nastoupil ve veřejné a univerzitní knihovně. V roce 1920 se stal jejím ředitelem.
Literární pozůstalost Jaromíra Boreckého bohatě dokumentuje jeho mnohostrannou činnost. Rozsáhlá korespondence se vztahuje jak k jeho práci knihovnické, tak k práci redakční.
Rukopisy ukazují jeho básnickou tvorbu od počátků, spojených se Světozorem, Zlatou Prahou a Lumírem až k vrcholným básnickým sbírkám Rosa mystica, Básníkův kancionál a Pršely růže. Drobné práce prozaické a dramatické doplňují tuto část Boreckého původní tvorby.
Literární pozůstalost bohatě odkazuje k Boreckého práci teoretické. Obsahuje literárně historické stati a recenze, jež publikoval převážně samostatně, částečně ve Zvonu a Máji, kterých byl spoluzakladatelem, hudební referáty a kritiky, které otiskoval v České Thalii, později v Národních listech, Daliboru a Topičově sborníku, divadelní kritiky, které uveřejňoval v Lumíru a fejetony, publikované řadu let v Samostatnosti.
Početně je v pozůstalosti zastoupeno rovněž Boreckého dílo překladatelské. Překládal Balzaka, Maupassanta, Flauberta, Musseta, Wilda, Goetha, d´Annunzia, Mickiewicze, překládal z poezie slovinské a švédské. Cenné jsou zejména překlady z perštiny, obsahující zpravidla i přípravný poznámkový aparát.
Pozůstalost obsahuje i značný počet rukopisů cizích.
Literární pozůstalost Jaromíra Boreckého byla získána řadou nákupů a je uložena pod přírůstkovými čísly v rozmezí 14/4 – 86/99. Tento soupis zachycuje stav fondu k roku 1972. Zahrnuje období 1877 – 1951.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace