Literární archiv Památníku národního písemnictví - Borůvka Otakar

Vyhledávání:
Otakar Borůvka
(1867-1918)

Narodil se 10. 10. 1867, zemřel roku 1918. Magistrátní úředník v Praze.
Vystudoval Akademické gymnázium v Praze (maturita 1885) a právnickou fakultu v Praze (absolvoval 1890), krátce působil u obchodního a zemského soudu a od roku 1893 u pražského magistrátu.
Magistrátní rada a přednosta magistrátní prezidiální kanceláře Otakar Borůvka byl mj. nositelem řádu Františka Josefa I. a řádu Železné koruny III. třídy. Ve své úřední funkci se stýkal s mnoha představiteli české kultury, uchovával si jejich korespondenci a sbíral i dopisy dalších významných osobností. Jeho dcera Milada pracovala v Ústřední knihovně hlavního města Prahy. Dále měl s manželkou Marií rozenou Poláčkovou dceru Ludmilu a syna Přemysla.
Osobní fond Otakara Borůvky tvoří především korespondence přijatá (J. Goll, A. Jirásek, K. Kramář, E. Krásnohorská, J. V. Myslbek, K. V. Rais, J. Štursa atd.), není však příliš významná (převažují poděkování za gratulace apod.). Podobného charakteru je i sbírka cizí korespondence (Sv. Čech, Jan Kubelík, F. T. Šimon, V. Špála aj.), z níž nejcennější jsou dopisy Františka Palackého (1873) a Vojtěcha Šafaříka (1865).
Písemnosti získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1987 pod přírůstkovým číslem 5/87. Po zpracování jsou uloženy v jednom archivním kartónu a zahrnují období 1865-1947.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace