Literární archiv Památníku národního písemnictví - Aleš-Lyžec Josef

Vyhledávání:

Josef Aleš-Lyžec
(1862-1927)


Narodil se 28. října 1862 v Písku, kde jeho otec, bratranec otce Mikoláše Alše, byl obuvníkem. Vystudoval píseckou reálku a stal se učitelem. Jeho prvním působištěm byla vesnička Milavče u Domažlic, kde se stal otcem nemanželského syna Josefa Váchala. V letech 1882 - 1891 učil na obecných školách v Praze - Karlíně a Holešovicích, poté byl přeložen na Mnichovohradišťsko, kde působil na mnoha školách až do svého penzionování r. 1917. Dalších osm let žil v Krkonoších v Bratrouchově, až se roku 1925 ze zdravotních důvodů opět vrátil na Mnichovohradištsko, kde žil v obci Boseň. Zde také 29. září 1927 zemřel, je zde i pochován.
Josef Aleš - Lyžec byl jedním z prvních nadšených propagátorů lyžařství a turistiky v Krkonoších. Krkonoše znal dokonale, mnohokrát o nich psal a přednášel, studoval i jejich poměry geologické a botanické. Krkonoším věnoval i jedinou svou knižní práci, Obrazy horské zimní krásy, z r. 1909. Dalším okruhem jeho zájmu byla teosofie a spiritismus, s nimiž seznámil i svého syna. Dokonce přeložil a vydal knihy francouzského okultisty Léona Denise Po smrti a Proč žijeme. V časopiseckých statích se zabýval i otázkami pedagogickými a národnostními. Byl rovněž výborným kreslířem, sběratelem památek na M. Alše.
Po jeho smrti opatroval Alšovu písemnou pozůstalost jeho syn Josef Váchal. Když ten r. 1969 zemřel, převzal písemnosti obou Památník národního písemnictví v Praze (přírůstkové číslo 69/71). Pozůstalost Alše-Lyžce zpracovala spolu s pozůstalostí Váchalovou dr. Marie Bajerová. Když pak byl materiál předán z oddělení uměleckých sbírek a dokumentace do Literárního archivu PNP, bylo nutno zpracování revidovat a doplnit v souladu s požadavky na zpracování archivního materiálu, aby písemnosti mohly být badatelsky využívány. Přitom byla písemná pozůstalost Josefa Alše-Lyžce z Váchalovy pozůstalosti vyčleněna a zpracována samostatně.
V pozůstalosti Josefa Alše - Lyžce najdeme ucelený soubor jeho dokladů (hlavně vysvědčení a učitelské dekrety) spolu s několika rodinnými doklady. Z korespondence je zajímavý zvláště obsáhlý fascikl dopisů malíře Jana Prouska z Turnova, s ním Josefa Alše spojoval přátelský vztah k Mikoláši Alšovi, a dále korespondence věnovaná propagaci lyžařství a turistiky v Krkonoších (J. Ambrož, J. Rössler - Ořovský aj.). Důležitá je i rodinná korespondence, kde je mj. několik dopisů Mikoláše Alše a vzájemná korespondence se synem Josefem Váchalem.
Mezi rukopisy a tisky převládají texty a otisky různých novinových článků o životě v obcích a na školách Mnichovohradišťska a o Krkonoších, nechybí opět konvolut tisků o Mikoláši Alšovi.
Pohlednice a fotografie byly zařazeny do příslušných sbírek LA PNP.
Celkem obsahuje písemná pozůstalost Josefa Alše-Lyžce 2 563 archivních jednotek a je uložena v 9 kartónech. Zahrnuje období 1871 – 1935.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace