Literární archiv Památníku národního písemnictví - Brambora Josef

Vyhledávání:
Josef Brambora
(1904-1980)

Narodil se 15. 3. 1904 v Praze, zemřel 25. 1. 1980 ve Zdibech u Prahy. Literární historik, bibliograf, publicista.
Po maturitě na gymnáziu v Praze (1923) studoval na FF UK bohemistiku a germanistiku (doktorát roku 1930). Od roku 1928 byl redaktorem Masarykova slovníku naučného, v letech 1933 - 1945 působil jako středoškolský profesor v Praze. Od roku 1945 pracoval ve Výzkumném ústavu pedagogickém jako redaktor Pedagogické revue, v roce 1954 přešel do Kabinetu pedagogických věd ČSAV (později Pedagogický ústav J. A. Komenského), kde působil v komisi pro studium a vydávání Komenského spisů, později jako vědecký redaktor Archivu pro bádání o životě a díle J. A. Komenského. Od roku 1975 byl v důchodu.
Větší část pozůstalosti J. Brambory získal LA PNP v roce 1982 (přírůstkové číslo 9/82), drobné dodatky a větší část autorova výstřižkového archivu v roce 1997 (přírůstkové číslo 5/97), další přírůstky jsou zaznamenány pod č. 14/81, 56/84 a 270/96. Vzhledem k pečlivosti J. Brambory se mimořádně celistvě dochovala jak korespondence přijatá, tak soubor tisků a fotografií. Z celku rukopisů vlastních získal LA PNP především rukopisy a strojopisy drobných Bramborových článků věnovaných dějinám Prahy, počátkům národního obrození, osobnostem Karlovy univerzity 20. století, pouze rukopisy s komeniologickou tematikou jsou ve fondu LA PNP dochovány jen zlomkovitě. Z rukopisů cizích jsou ve fondu zachovány mimo jiné deníky esejisty Františka Baleje (1873 - 1918).
Po zpracování je fond uložen v 58 archivních kartónech. K celku je volně připojen výstřižkový archiv J. Brambory (dalších 66 kartonů), částečně uspořádaný v letech 1994 - 1996 Helenou Mikulovou. Evidenční karty II. stupně byly vzhledem k velkému množství materiálu zhotoveny pouze pro oddíl korespondence a částečně pro oddíl rukopisů (rukopisy vlastní komeniologické, rukopisy vlastní ostatní, rukopisy cizí). Fond zahrnuje období 1849 – 1979.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace