Literární archiv Památníku národního písemnictví - Mocker Josef

Vyhledávání:
Josef Mocker
(1835-1899)

Narodil se 22. listopadu 1835 v Citolibech u Loun, zemřel 15. ledna 1899 v Praze.
Navštěvoval reálku v Litoměřicích a v Praze, kde pokračoval ve studiu na technice. Potom se zapsal na vídeňskou akademii, kde byl žákem van der Nülla Siccardsburga a B. Schmidta.
V roce 1863 obdržel Hagenmüllerovu cenu, cestoval po Rakousku, Uhrách a Bavorsku. B. Schmidt ho přijal do své kanceláře a v roce 1864 ho jmenoval stavbyvedoucím při dostavbě věže dómu sv. Štěpána ve Vídni.
Podle návrhu B. Schmidta postavil J. Mocker roku 1869 rodinnou hrobku hrabat Thunů v Děčíně. V letech 1869 - 1872 zastával místo hraběcího stavebního inženýra v Děčíně a přednášel na hospodářské škole v Libverdě o stavitelství. Z té doby pocházejí návrhy na opravu a dostavbu kostelů v Kolíně, Lounech, na vilu pro hraběnku Valdštejnovou, na reálku v Litoměřicích, gymnázium v Mladé Boleslavi, na hrobku knížat Schwarzenberků aj.
Po smrti J. Krannera se v roce 1873 stal J. Mocker stavitelem v chrámu sv. Víta v Praze. Byl velkým znalcem vrcholového období gotického slohu a ve stylu 14. století dostavoval mnohé památky - Prašná brána, věže Karlova mostu, kostel sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, sv. Bartoloměje v Plzni, kostely v Prachaticích, Bavorově, Rakovníce, Vysokém Mýtě aj., hrady Křivoklát, Konopiště, Karlštejn (ten pod vedením B. Schmidta). Vystavěl také kostel sv. Ludmily na Vinohradech, probošství na Hradčanech, kostely v Radimi a ve Zvoli u Prahy, hřbitovní kostel v Novém Bydžově atd. Po stránce historické a umělecké ale občas objektům ublížil. Byl činný i v dekorativní architektuře a uměleckém průmyslu, zabýval se vnitřní výzdobou kostelů.
Pravidelně přispíval do zpráv centrální komise pro zachování uměleckých památek, společně s V. V. Tomkem vydal publikaci o Prašné bráně (1889).
V roce 1890 byl jmenován řádným členem České akademie věd a umění a v roce 1897 vrchním stavebním radou.
V literárním archivu Památníku národního písemnictví je uloženo jen malé torzo písemné pozůstalosti J. Mockera, z něhož nejcennější část představují zápisníky a náčrtníky. Pozůstalost je uložena v 1 archivním kartónů pod přírůstkovým číslem 11/64 a zahrnuje období 1859 - 1899.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace