Literární archiv Památníku národního písemnictví - Augusta Jan Maria

Vyhledávání:
Jan Maria Augusta
(1897-1939)

Narodil se 16. srpna 1897 v Praze, zemřel 3. října 1939 tamtéž. Vlastním jménem Václav Augusta. Vystudoval gymnázium a Filozofickou fakultu Karlovy univerzity v Praze, kde získal doktorát. Jeho disertační práce měla za námět Nietzschovu estetiku, což bylo symbolické, neboť Nietzsche byl silným inspiračním zdrojem pro celou Augustovu tvorbu.
Augusta působil jako referent Hudební revue (1917 - 1920), redaktor Dalibora (1919), Knihomolu (1926) a Naší knihy (1928 - 1929). Nejsoustavněji se zabýval otázkami knižní kultury a sběratelství (Rukověť sběratelova, 1927).
Byl dramatikem (Západ, 1928), básníkem (Hovory poutníkovy, 1921), prozaikem (Kterési květnové noci, 1932), překladatelem (Chateaubriand: René, Atala, 1918) a literárním teoretikem (Mystika Julia Zeyera, 1918).
V jeho literární pozůstalosti lze najít podklady k bádání frankofilskému, neboť byl jedním z hlavních členů pražské Napoleonské společnosti. Z její činnosti je v Augustově fondu částečně zachována korespondence (Julien Flipo, Pierre Janin, J. S. Machar, Zdenko Weinerek, Metod Zavoral aj.). V soukromé části pozůstalosti se dochovala pozoruhodná korespondence přijatá (J. Š. Baar, P. Bezruč, F. Bílek, Z. Braunerová, L. V. Čelanský, J. Karásek ze Lvovic, F. Skácelík). Nezachovaly se však doklady ani vlastní rukopisy.
Celá literární pozůstalost je uložena v jednom kartónu pod přírůstkovým číslem 18/77 a zahrnuje období 1919 - 1937.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace