Literární archiv Památníku národního písemnictví - Moucha Jaroslav

Vyhledávání:
Jaroslav Moucha
(1899-1993)

Narodil se 20. 12. 1899 v Bystřici, zemřel 13. 3. 1993 v Praze.
Absolvoval bystřickou obecnou a libáňskou měšťanskou školu, od dětství měl rád hudbu. První světovou válku prožil v zákopech, po návratu se stal železničním úředníkem na severu Čech. Na Ústecko se vrátil i po 2. světové válce. Při zaměstnání vystudoval Vyšší průmyslovou školu se specializačním zaměřením železničářským v Ústí nad Labem, Střední ekonomickou školu v Děčíně a odborný kurz pro práci s technickou literaturou v Ústřední technické knihovně při Českém vysokém učení technickém v Praze. Na železnici působil v nejrůznějších odvětvích, naposledy jako náčelník kulturního odboru ředitelství Československých státních drah v Praze.
Organizoval kulturní dění a sám se do něj aktivně zapojoval. Stýkal se s kroužkem literárně působících zaměstnanců železnic. První básnickou sbírku Koleje vydal v roce 1941. Pak následovaly další sbírky: Těm prvním na hranicích, Ústecký chodníček a další až po sbírku Ladění zvonů v roce 1975. Jeho básně, črty, reportáže a povídky byly otiskovány v různých časopisech a sbornících. Napsal i jednu divadelní hru - Matčin tolar.
Fragment osobního fondu Jaroslava Mouchy, který je uložen v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v jednom archivním kartónu, tvoří především korespondence přijatá a odeslaná, dále strojopisy jeho básní a hry Matčin tolar, výstřižky jeho básní z různých novin a časopisů a také výstřižky, týkající se života a díla Jaroslava Mouchy. Obsahuje též tisky jeho sbírek a sborníky s jeho verši.
Fond je uložen pod přírůstkovými čísly 22/74 a 32/89 a zahrnuje období 1925 - 1984.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace