Literární archiv Památníku národního písemnictví - Brožová-Malá Julie

Vyhledávání:
Julie Brožová-Malá
(1883-1971)

Narodila se 2. 6. 1883 v Kladně, zemřela 16. 2. 1971 v Praze.
Spisovatelka a překladatelka z ruštiny a němčiny.
Základní vzdělání získala na měšťanské škole v Kladně. Po absolvování obchodního kurzu se vzdělávala soukromě. Osm let byla úřednicí v pražské tiskárně A. Haase. Literatuře se začala věnovat až po sňatku v roce 1911. Spolupracovala s redakcemi novin, zvláště s Českým slovem.
Původním jménem J. Brožová. Používala také pseudonymy jako např. Adam Rorejs nebo R. O. Reis. Jeden z jejích dalších možných pseudonymů je i Petr Horký.
Napsala řadu románů (Brána otevřená neboli Rozbitá pouta, Hořící proud atd.), povídek (Městečko, Stín, Vzbouření atd.), pohádek (O stříbrné volavce, Princeznino zrcadlo atd.) a her (Neposlušné koťátko, O chytré Sidonce, Vzpoura loutek atd.) pro děti a mládež. Do její tvorby silně pronikala snaha vést mládež k pevnému mravnímu postoji. Její nejzdařilejší prací je román o smetanovském pěvci Josefu Lvovi, přerůstající v bohatě dokumentovanou historickou fresku (Hořké víno, přeprac. Cesta za slávou). V 50. letech se poučila na pohádkové tvorbě sovětských autorů, kterou parafrázovala (O neústupné hoře, o řece Divoké a ptáku Velikánu) a překládala (např. V. Karnauchova Krása nesmírná).
Osobní fond Julie Brožové–Malé obsahuje převážně rukopisy vlastní, a to romány, povídky, pohádky, divadelní hry, různé články a překlady. Pozůstalost získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1971 a je uložena ve čtyřech kartónech pod přírůstkovým číslem 85/71. Časový rozsah fondu nelze určit, jediný datovaný strojopis je z roku 1957.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace