Literární archiv Památníku národního písemnictví - Náhlovská Luisa

Vyhledávání:
Luisa Náhlovská
(1881-1963)


Luisa Náhlovská se narodila 3. května 1881 ve Voticích jako jediná dcera votického advokáta JUDr. Čeňka Pinskra, kulturního pracovníka a odborného spisovatele. Zemřela 2. října 1963 v Praze.
Šťastné mládí, které prožila ve Voticích, vylíčila ve své práci Vracím se domů. Vystudovala Vyšší dívčí školu v Praze. 31. srpna roku 1901 byla oddána s dr. Janem Náhlovským (1876 - 1958), synem jaroměřského advokáta Jana Náhlovského (1841 - 1907) a prasynovcem Františka Náhlovského. Již od začátku svého manželství projevila živý zájem o rodinnou tradici rodu Náhlovských a o jejich rodinné památky, které byly vzorně opatrovány. Byla zasvěcena do všech dějů rodiny a také se seznámila s památkami na Františka Náhlovského a Vincence Náhlovského. Zahloubala se do učení Bernarda Bolzana, aby porozuměla duchovnímu světu Františka Náhlovského a prožívala právě tak jako kdysi on snahy Bolzanovy a jeho žáků. Postupně prostudovala nejen rodinné památky, ale i všechen materiál v literárním archivu, zejména Acta martyrii Francisci Náhlovský a také korespondenci, která byla uchována v rodinách a která je nyní nezvěstná. Velmi pečlivě se obeznámila se vším, co se vztahovalo k postavě Františka Náhlovského a celé rodiny Náhlovských a výsledky svých studií shrnula v práci Tradice rodu.
Ještě za svého života Luisa Náhlovská věnovala literárnímu archivu své rukopisy a některé dopisy a připojila k nim rodinné památky svého muže Jana Náhlovského.
Fragment této pozůstalosti je uložen v jednom kartónu pod přírůstkovým číslem 150/47 a zahrnuje období 1866 - 1963.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace