Literární archiv Památníku národního písemnictví - Bykovskij Levko Ustinovič

Vyhledávání:

Levko Ustinovič Bykovskij
(1895-1992)

Narodil se 10. dubna 1895 v městečku Vilchivec zvenyhorodského okresu na Kyjevsku (Ukrajina), zemřel 11. ledna 1992 v Denveru. Pocházel z rodiny správce statku hraběte Potockého. Základní vzdělání obdržel doma a poté v letech 1905 - 1912 studoval na obchodní škole v Zvenyhorodce, kde se zformovalo jeho ukrajinské národní vědomí. Po skončení středoškolského studia odešel do Petrohradu, kde do r. 1915 studoval na hutnickém oddělení polytechniky a poté na lesnickém institutu. V téže době se aktivně zapojil do práce tamních ukrajinských studentských organizací. Mezi léty 1915 a 1918 sloužil v ruské armádě na rusko-německé a rusko-turecké frontě.
Po ruské únorové revoluci se podílel na provedení ukrajinizace příslušné části vojenských oddílů ruské armády v Trapezuntu a byl zde i jinak veřejně činný, z této doby pocházejí jeho první časopisecké publikace. Na počátku r. 1918 se vrátil na Ukrajinu, zprvu pracoval v kyjevské nakladatelské společnosti Drukar, v letech 1919 - 1921 pak v Národní knihovně Ukrajiny, která se měla stát centrální knihovní institucí vznikajícího státu. Redigoval rovněž její periodikum a přispíval do celé řady dalších časopisů.
Na podzim r. 1921 odešel ze sovětské Ukrajiny do emigrace v Polsku. Studoval na filozofické fakultě varšavské univerzity a zároveň absolvoval knihovnický kurs při varšavské veřejné knihovně. V létě r. 1922 odešel do Československa, aby tu dokončil vysokoškolská studia. Tento záměr uskutečnil na hospodářsko-družstevní fakultě Ukrajinské hospodářské akademie v Poděbradech, zároveň pracoval v knihovně této vysoké školy a zdokonaloval se v teorii bibliografie a knihovědy pod vedením Ladislava Živného v Praze.
Během svého pětiletého pobytu v ČSR hojně publikoval (mj. na bohemistická témata), přičemž jeho práce byly recenzovány českým odborným tiskem. Na Mezinárodním knihovnickém sjezdu v Praze r. 1926 vystoupil s přednáškou. V r. 1927 po obhájení diplomové práce získal v Poděbradech titul inženýra-ekonoma.
       Přestože se stal asistentem na katedře hospodářského zeměpisu Ukrajinské hospodářské akademie, vrátil se v létě 1928 do Polska. Od podzimu téhož roku byl zaměstnán ve varšavské veřejné knihovně, stal se redaktorem jejího měsíčníku a vyučoval v roční knihovnické škole. Díky svým znalostem se stal posléze ředitelem zmíněné varšavské knihovny a v této funkci setrval až do r. 1944. Zároveň se zúčastnil práce Ukrajinského černomořského institutu, byl členem bibliografické komise lvovské Ševčenkovy vědecké společnosti a podílel se na kulturním životě ukrajinské kolonie ve Varšavě.
V době varšavského povstání byl zatčen a vězněn, po porážce povstání se přesunul spolu s jinými uprchlíky zprvu do okolí Výmaru a poté dále z dosahu sovětské moci do uprchlických táborů v západních okupačních zónách Německa. Zde se podílel na prvních pokusech o obnovení vědeckého života uvnitř nejnovější ukrajinské emigrační vlny a obnovil bohatou publikační činnost.
V létě 1948 odešel ze západního Německa do USA, kde žil do r. 1954 v New Yorku. Zde fyzicky pracoval a účastnil se vědecké práce ukrajinských vědeckých institucí, zejména Ukrajinské svobodné akademie věd. Od podzimu r. 1954 žil v Denveru a pracoval v tamní veřejné knihovně, zároveň se spolupodílel na založení Denverské skupiny Ukrajinské svobodné akademie věd. Přestože odešel r. 1963 do důchodu, vyvrcholila právě v tomto a následujícím desetiletí jeho publikační aktivita - vydal např. dva svazky svých memoárů, dovedených do r. 1922. V r. 1971 byl jmenován docentem knihovědy na Ukrajinském technicko-hospodářském institutu v Mnichově.
Mezi léty 1917 a 1972 vydal na 450 prací různého rozsahu a zaměření, převážně v ukrajinštině, ale zčásti i v polštině. Tematicky však část jeho díla souvisí i s českým prostředím.
Fond L. U. Bykovského je uložen ve 2 kartónech pod přírůstkovým číslem 29/27 a zahrnuje období 1909 - 1927.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace