Literární archiv Památníku národního písemnictví - Navrátil Ladislav

Vyhledávání:
LADISLAV NAVRÁTIL
(l892 – 1980)

Narodil se 27. 6. 1892 v Nákle u Litovle, zemřel 24.12.1980.
Právník, novinář, redaktor, spisovatel.
Studoval na gymnáziu v Olomouci a na pražské a vídeňské univerzitě. Po první světové válce, kterou prožil jako záložní důstojník, a po dosažení titulu doktora práv pracoval krátce v Brně jako koncipient u JUDr. Hynka Bulína. V roce 1919  byl jmenován tiskovým referentem ministerstva obchodu a stal se tu vrchním odborovým radou. Od roku 1920 byl také vedoucím redaktorem národohospodářské rubriky deníku Národní politika. Jeho články byly věcné, založené na faktech, vynikaly slohem a logickými závěry. Napsal také několik odborných a populárních publikací (Od výrobce ke spotřebiteli, Jak se tvoří ceny?, Železnice a automobil aj.) Svou beletrii zaměřil na Hanou a Hanáky (Z hanáckých novin a gruntů, 1923, Hanáci jací jsou a byli, 1931, aj.) Přispíval do Lidových novin, časopisu Pozor, Selské listy a deníku Lidová demokracie. Byl nositelem vyznamenání za zásluhy o rozvoj československo-francouzských vztahů.
Před okupací opustil státní službu i redakci a stal se vrchním ředitelem akciové společnosti Fischmannových skláren. Před odchodem do důchodu pomáhal budovat náš polygrafický průmysl a sepsal i Dějiny knihařských závodů. Později se věnoval historii Suchdola, kde žil a pro niž ho získal archeolog Jaroslav Böhm. I nadále psal články, ale i povídky, romány a divadelní hry.
Užíval pseudonymu Láďa Náklov (podle rodné obce, z níž pocházel i student Jan Opletal).
Fragment písemné pozůstalosti Ladislava Navrátila získal literární archiv Památníku národního písemnictví v Praze v roce 1980. Obsahuje především rukopisy vlastní (díla věnovaná Hané, román z první světové války, divadelní hry, prózy a články, převážně zaměřené historicky, věnované osobnostem politického, vědeckého i uměleckého života).
Fond je uložen ve 2 archivních kartónech, zpracován pod přírůstkovým číslem 94/80 a zahrnuje hlavně 60. – 70. léta 20. století.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace