Literární archiv Památníku národního písemnictví - Cesta

Vyhledávání:

Cesta
(1918 - 1930)

Literární časopis Cesta byl založen v roce 1918 s podtitulem Čtení zábavné a poučné. Týdeník pro literaturu, život a umění. Podnět k tomu dal literární kruh redakce deníku Národní listy, když bylo jejich vydávání koncem první světové války zastaveno. Cílem redaktora a vydavatele Miroslava Rutteho bylo vytvořit „list dobré hodnoty umělecké, který by bez rozdílu programů a škol seznamoval čtenáře se vším, co je živého  a hodnotného v našem uměleckém životě, jenž by obrážel naši literaturu v plné bohatosti jejích individualit, přihlížeje stejnou měrou k úsilí a práci starší i nejmladší generace“. Tento program zpočátku na sklonku války a v prvních poválečných letech soustředil kolem beletristického a kritického týdeníku Cesty velmi široký okruh přispěvatelů. Ve chvíli, kdy se české umění začalo diferencovat, zformovala se kolem Miroslava Rutteho skupina spisovatelů spíše konzervativního zaměření. Miroslav Rutte, který vtiskl charakteristickou podobu všem 12 ročníkům, redigoval Cesty až do roku 1930, kdy z rozhodnutí vydavatele časopis zanikl.
Fragment redakčního archivu obsahuje korespondenci a redakční rukopisy převážně z období 1918 - 1919, okrajově korespondence zasahuje až do roku 1925. V rukopisech je řada drobných prací předních literárních tvůrců té doby, Karla Čapka, Jana Čepa, Jaroslava Durycha, Růženy Jesenské, Josefa Knapa, Karla Konráda, Václava Prokůpka, Emanuela Rádla a dalších, básnická tvorba Simonetty Buonaccini, Jiřího Frejky, Adolfa Hoffmeistra, Benjamina Kličky, překlady Karla Čapka (A. J. Rimbaud), Jiřího Macáka (G. Maupassant), Karla Tomana (E. Bestaux), Jana Weniga (C. Gollová) a Jaroslava Skalického, který pro č. 6 roč. 6 věnovaného italské tvorbě přeložil řadu autorů, zvláště futuristů. Zajímavý je překlad práce Franze Kafky Proměna. Překladatele se nám nepodařilo zjistit.
Archiv nakladatelství časopisu Cesta byl získán v roce 1930 darem od neznámého dárce. Patrně na jeho popud byl od téhož roku až do roku 1970 zapečetěn. Utřídění a zpracování rukopisného nakladatelského fondu si vyžádalo zvláštní metodický postup, poněkud odlišný od zpracování osobního fondu. Na základě dosavadních zkušeností ve zpracování nakladatelských archivů (např. archivu Družstevní práce) jsme vycházeli z předpokladu, že základní složku nakladatelského archivu, v našem případě časopiseckého archivu Cesty, tvoří osobnost autora se všemi písemnými doklady jeho spolupráce s časopisem. Celý komplex písemných materiálů, tedy dokladů, korespondence i rukopisů o článcích vydaných i nevydaných, je řazen podle autorů, alfabeticky. Na závěr je přičleněna písemná agenda časopisu Cesta a doklad o zapečetění fondu. Fond je nyní uložen ve 4 archivních kartónech a zahrnuje období 1918 - 1925. Byl zpracován pod přírůstkovým číslem 115/30.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace