Literární archiv Památníku národního písemnictví - Císařová-Kolářová Anna 1. část

Vyhledávání:

Anna Císařová-Kolářová
(1887-1963)
1. část

Narodila se 22. června 1887 v Táboře, zemřela 2. září 1963. Její otec byl znamenitý heraldik, historik a profesor Martin Kolář. V duchu rodinných tradic se Císařová-Kolářová věnovala studiu historickému na filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde pod  vedením znamenitých představitelů školy Gollovy získala pevné základy pro svou budoucí práci. Byla jednou z prvních žen, které absolvovaly vysokou školu, stala se průkopnicí a podporovatelkou ženského studia. Také její první vědecká práce Žena v hnutí husitském je věnována ženské problematice v  minulosti. Její rozsáhlá práce vědecká je úzce spojena s prací knihovnickou, která se jí stala povoláním. Od roku 1922 byla pracovnicí Univerzitní knihovny v  Praze. Vynikala jako znalkyně českého a světového knihtisku a jeho dějin a celé knižní kultury. Byla spolupracovnicí na Knihopisu českých a slovenských tisků. Své bohaté vědomosti a zkušenosti věnovala cele svému ústavu a stala se rozmnožovatelkou knižního pokladu klementinského, ke kterému lnula oddanou láskou. Vedle vědecké a odborné činnosti věnovala se Anna Císařová-Kolářová rozsáhlé přednáškové činnosti, kterou rozvinula hlavně za druhé světové války a po ní. Zhodnocení činnosti s životopisnými a literárními údaji napsala dr.  Marie L. Černá, která se vzácným pochopením ocenila záslužnou a obětavou práci Anny Císařové­Kolářové (K jubileu Anny Císařové-Kolářové, Ročenka Universitní knihovny v Praze 1957, Praha 1958, str. 146-148 - zde uvedena také další literatura o Anně Císařové-Kolářové).
Pozůstalost Anny Kolářové-Císařové byla darována roku 1962 Annou Císařovou-Kolářovou literárnímu archivu PNP v  Praze. Z rozsáhlé její korespondence je v pozůstalosti zachován jen výběr, který provedla Císařová-Kolářová než pozůstalost odevzdala do  literárního archivu. Rovněž z  rozsáhlé práce literární je v pozůstalosti jen torzo. Fond je uložen v  LA pod přírůstkovými čísly 12/62 a 32/72. Tento soupis zachycuje stav fondu k  roku 1970 (3 kartóny). Zahrnuje období 1915 – 1962.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace