Literární archiv Památníku národního písemnictví - Němec Bohumil

Vyhledávání:
Bohumil Němec
(1873-1966)

Narodil se 12. března 1873 v Prasku u Nového Bydžova, zemřel 7. dubna 1966 v Havlíčkově Brodě.
Vystudoval gymnázium v Novém Bydžově a potom filozofickou fakultu české Univerzity Karlo-Ferdinandovy v Praze; studia zakončil doktorátem filozofie, který získal v roce 1896. V dalších letech si ještě vědomosti prohluboval na zahraničních univerzitách, zvláště v Jeně. Přitom již byl asistentem botanického ústavu české univerzity, na níž se v roce 1899 habilitoval pro obor anatomie a fyziologie rostlin; v roce 1907 byl jmenován řádným profesorem tohoto oboru a zároveň ředitelem ústavu pro fyziologii rostlin. V těchto hodnostech působil na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy až do odchodu do výslužby.
Zároveň působil v mnoha vědeckých společnostech, od roku 1895 byl členem Královské české společnosti nauk, od roku 1908 řádným členem České akademie věd a umění, po založení Československé akademie věd roku 1952 byl jmenován jedním z prvních akademiků. Karlova univerzita ho poctila čestným doktorátem přírodních věd. Vědeckou aktivitu si udržel do vysokého věku, nakonec jako předseda komise pro studium života a díla Jana Evangelisty Purkyně při biologické sekci ČSAV v letech 1953 - 1958.
Bohumil Němec se nevyhýbal ani jiné veřejné činnosti. Již v letech před první světovou válkou pracoval v národní straně svobodomyslné a v Zemské školní radě za války se zúčastnil odbojové činnosti a po ní byl až do r. 1929 poslancem a senátorem za národní demokracii. Byl rovněž dlouholetým funkcionářem a předsedou Národní rady československé a v r. 1935 byl navržen za kandidáta na úřad prezidenta republiky.
Bohumil Němec je autorem velkého množství článků studií a knih z různých oborů přírodních věd, zvláště z botaniky. Nejvýznamnější jsou Rostlinopis, Duše rostlin, Zelené království a Život rostlin. Byl rovněž dlouholetým redaktorem Vesmíru, Živy a dalších odborných časopisů a do roku 1933 šéfredaktorem Ottova slovníku naučného nové doby.
V literárním archivu Památníku národního písemnictví se zachoval drobný fragment písemné pozůstalosti Bohumila Němce, získaný postupně jeho dary archivu Národního muzea a doplněný několika jednotlivinami delimitovanými z fondu Purkyňovy komise. Obsahuje zlomek jeho korespondence (zajímavý je dopis E. Denise z roku 1919) a rukopisy jeho hlavních odborných prací (Duše rostlin, Studien über die Regeneration, Zelené království a Život rostlin).
Písemná pozůstalost Bohumila Němce je uložena ve dvou archivních kartónech pod přírůstkovými čísly v rozmezí 51/22 – 29/86. Zahrnuje období 1919 – 1957.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace