Literární archiv Památníku národního písemnictví - Čapek František Miroslav

Vyhledávání:

František Miroslav Čapek
(1873-1946)

Narodil se 27. 1. 1873 v Lišově u Českých Budějovic, zemřel 27. 2. 1946 v Českých Budějovicích.
Poštovní úředník, archivář, novinář.
Absolvoval roku 1892 vyšší reálku v Písku, od roku 1895 pracoval jako vrchní poštovní tajemník v Českých Budějovicích. 1910 byl vyšetřován pro velezradu, 1914 zatčen a 1916 souzen pro rusofilství, národní agitaci a politické přečiny. 28. října 1918 měl nemalé zásluhy při převratu v Českých Budějovicích. Hned následující den jej Národní výbor jmenoval správcem pošty v Českých Budějovicích. 1919 byl zvolen do obecního zastupitelstva, jmenován archivářem a pracoval v městském muzeu. Ve funkci městského archiváře působil do roku 1929 a mimo jiné se zasloužil o vrácení městských archiválií půjčených do místodržitelského archivu v Praze.
Svou činností participoval v četných národních spolcích i institucích, z nichž mnohé založil. (Dobrovolní hasiči ve Střížově, Spolek pro stavbu mostu v Doudlebech, Spolek Kubatovský... aj.). Jeho přičiněním se oživila tradice o statečném rychtáři Jakubovi Kubatovi, díky čemuž roku 1904 vznikl u Zbudova na Blatech 11 metrů vysoký pomník Jakuba Kubaty a roku 1906 ve Zbudově Kubatova škola. Založil také místní muzeum v Lišově.
Vedle četných příspěvků do časopisů a novin napsal knihy a brožury Rychtář Jakub Kubata dal svou hlavu za Blata (České Budějovice, 1901), Doudlebsko (t., 1902), Památce Kubatově (t., 1904), Šimon Lomnický z Budče (t., 1907), Okres Trhosvinenský (Praha, 1908), Okres Novohradský (t., 1908), Kašpar Zdeněk Kaplíř ze Sulevic (České Budějovice, 1911), Český Krumlov (t., 1913), Znak města Českých Budějovic (t., 1921), Pošta v Českých Budějovicích (t.,1923), Trocnov (t.,1924), Státní převrat v Českých Budějovicích (t.,1928) aj.
Fond obsahuje novinové výstřižky, tisky, rukopisy a fotografie. Nejrozsáhleji jsou zde zastoupeny články o Jakubovi Kubatovi, tisky o Šimonovi Lomnickém z Budče a Adolfu Heydukovi. Dále zde jsou rukopisy Františka Miroslava Čapka s hospodářsko-společenskou tématikou a  jeho přijatá korespondence ze Slovinska a od Karla Klostermanna.
Hlavní část fondu získal literární archiv Národního muzea v Praze roku 1935 (č. př. 12, 126 a 160), jednotliviny již roku 1917. Po vzniku Literárního archivu Památníku národního písemnictví byly písemnosti delimitovány tam. Fond je uložen ve 2 archivních kartonech a zahrnuje období 1895 - 1919.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace