Literární archiv Památníku národního písemnictví - Čermák Kliment

Vyhledávání:
Kliment Čermák
(1852-1917)


Narodil se 1. dubna 1852 v Čáslavi, zemřel 19. ledna 1917 tamtéž. Po celý život byl spjat s rodným městem. Vystudoval tamní nižší reálku, potom učitelský ústav v Praze. V roce 1871 začal učit v Poličce, po dvou letech se vrátil do Čáslavi jako učitel měšťanské školy, jejímž byl v letech 1896 - 1917 ředitelem.
Čermák byl vynikajícím vlastivědným pracovníkem. Již od studentských let se zajímal o archeologii a numismatiku a přispíval do Památek archeologických i dalších časopisů. Byl jedním ze zakladatelů muzejního spolku Včela čáslavská a jejím dlouholetým funkcionářem; v roce 1896 založil i Věstník českoslovanských muzeí a spolků archeologických. Kromě toho spolupracoval i s dalšími historickými, pedagogickými i vlastivědnými časopisy u nás i v zahraničí.
Kliment Čermák byl i známým popularizátorem vlastivědné práce, zvláště mezi mládeží, které věnoval řadu knih a cestopisů. Z odborných prací byly neznámější třísvazkové Mince království českého za panování rodu Habsburského od r. 1526.
Velké zásluhy si získal také jako konzervátor Ústřední komise pro umělecké památky a starožitnosti ve Vídni pro Čáslavsko.
Jeho život a dílo spolu s bibliografií shrnuje naposledy Zdeněk Pešat v Lexikonu české literatury I, s. 441 - 443.
Čermákova literární pozůstalost obsahuje hlavně přijatou korespondenci a vlastní rukopisy. Korespondence dokumentuje jeho styky s místními vlastivědnými pracovníky (V. V. Jeníček, A. Materka), s předními českými historiky (K. J. Maška, L. Niederle, J. Smolík, Č. Zíbrt) a osvětluje vydání díla o habsburských mincích (F. Hoblík, B. Skrbek). Jednotlivými dopisy jsou zastoupeni i historikové a muzejníci cizí.
Mezi rukopisy najdeme několik Čermákových povídek a her; převážnou část rukopisů představují jeho články odborné a populární historické články a pracovní materiály. Pozůstalost je doplněna několika cizími rukopisy (m.j. i L. Niederle a A. Sedláček) a tisky.
Celkem je literární pozůstalost Klimenta Čermáka v literárním archivu Památníku národního písemnictví uložena v 7 archivních kartónech pod přírůstkovými čísly v rozmezí 7/16 – 81/60. Zahrnuje období 1866 – 1917, 1952.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace