Literární archiv Památníku národního písemnictví - Novotný Kamil

Vyhledávání:
Kamil Novotný
(1892-1959)

Narodil se 22. listopadu 1892 v Praze, zemřel 8. září 1959 tamtéž.
Vystudoval Akademické gymnázium v Praze a dějiny umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.
V roce 1918 se stal úředníkem Ministerstva školství a národní osvěty, kde působil třicet let v osvětovém odboru (od roku 1936 jako odborový rada, od roku 1947 jako odborový přednosta). 1. března 1948 ho nový ministr Zdeněk Nejedlý propustil a K. Novotný ztratil smysl života. Vážně onemocněl, často chybělo i finanční zajištění. Manželka Anna Novotná dosáhla jeho morální rehabilitace až v roce 1969.
Byl obětavým a spolehlivým úředníkem a jako uznávaný historik umění a výtvarný kritik se soustředil hlavně na současné výtvarné umění. Zorganizoval řadu výstav doma i v zahraničí (v Jugoslávii, Francii, Holandsku, Rakousku, Sovětském svazu atd.), mnohé sám instaloval a zahajoval, psal i texty do katalogů.
Od roku 1928 byl výtvarným referentem Práva lidu, jeho recenze, referáty a zprávy o výstavách otiskovaly i další noviny a časopisy (např. Československá republika).
Opatroval pozůstalosti umělců (např. Štursovu v Tróji), byl dlouholetým jednatelem Spolku výtvarných umělců Mánes, členem různých kulturních spolků.
Z jeho díla zaslouží pozornost studie (Juditin most v Praze, Karlův most atd.), monografie a úvody k publikacím o díle A. Chittussiho, R. Kremličky, J. Lady, J. Štursy aj.
Zajímal se také o památky a od roku 1919 působil jako redaktor Časopisu Společnosti přátel starožitností, v letech 1938 - 1943 byl redaktorem Zpráv Památkové péče.
Písemnou pozůstalost Kamila Novotného získal literární archiv Památníku národního písemnictví v roce 1981. V ní jsou ve větší míře zastoupeny jen doklady. Korespondence přijatá sice představuje největší část, jde však většinou jen o jednotlivé dopisy nebo krátká sdělení. Větší soubor tvoří korespondence Emila Filly, Alfreda Fuchse, Jaromíra Johna, Karla Košťála, Jaroslava Kvapila, Václava Poláčka, Jana Slavíčka, spolku Mánes a hlavně Zdeňka Wirtha. Ve formě výstřižků se dochovala řada recenzí a referátů.
Písemná pozůstalost Kamila Novotného je uložena v šesti archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 52/81 a zahrnuje období a 1898 - 1974.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace