Literární archiv Památníku národního písemnictví - Novotný Václav Juda

Vyhledávání:
VÁCLAV JUDA NOVOTNÝ
(1849 - 1922)

Narodil se 17. 9. 1849 ve Vesci u Počátek, zemřel 1. 8. 1922 v Praze.
Hudební skladatel a spisovatel.
Své vzdělání nabyl nejprve v Počátkách, poté na gymnáziu v Jindřichově Hradci (1861 - 1869). V Praze se kromě univerzitního studia historie a filozofie zdokonaloval ve hře na housle u Antonína Bennewitze, učil se harmonii u Františka Blažka a zpěv u Františka Pivody. Působil jako houslista v Prozatimním divadle.
Později se věnoval novinářské a spisovatelské činnosti v oboru hudebním a také činnosti skladatelské. Přispíval do časopisu Dalibor (jehož redakci potom převzal) a do různých jiných tiskovin (Osvěta, Pokrok, Zlatá Praha). Používal pseudonymy (V. J., V., -ý, N,) a někdy své autorství vůbec neoznačoval. Získal si také přízeň řady význačných hudebníků, např. A. Dvořáka, J. B. Foerstera, O. Nedbala , B. Smetany aj.
Psal úvahy obecné (O lidové písni), rozbory hudebních děl (Libuše), práce týkající se divadla a divadelních her, recenze oper a koncertů. Ve svých pracích projevoval značný rozhled, pokrokové hledisko, všeobecné a odborné vzdělání a slohovou obratnost.
Překládal také hudební díla česká i cizí (více než 100). Skladatelsky se uplatnil nejvíce ve vokálním oboru. Jeho písně nazpívali přední čeští pěvci (Píseň lásky, Písně salonní, Pivovarské písně). Upravil i písně lidové pro zpěv a klavír z vlastní sbírky (Bechyňské, Libické, Řečické) a z převzatých materiálů (Slovácké, Slovenské). Podrobnější údaje o jeho díle nalezneme v Československém slovníku osob a institucí (svazek druhý z roku 1965).
Osobní fond Václava Judy Novotného obsahuje převážně korespondenci přijatou (Methoděj Jahn, Jan Neruda, Karel Pippich, Sofie Podlipská, František Zdeněk Skuherský, Adolf Wenig aj.) a malou část korespondence odeslané a cizí. Rukopisy vlastní jsou rozdělené do několika oddílů, ve kterých nalezneme nejvíce článků, recenzí a přednášek s tematikou hudby. Pracovní materiály jsou seřazeny k určitým tématům, stejně tak koncepty a fragmenty článků, recenzí a přednášek. Velká část je psána ve francouzštině a němčině. Dále je zde několik rukopisů cizích, výstřižků a tisků.
Fond získal literární archiv Památníku národního písemnictví postupně v letech 1958 - 1976. Uložen je ve 3 archivních kartónech, zpracován pod přírůstkovými čísly 4/58, 42/58, 33/63, 41/66, 19/76 a 20/76. Zahrnuje období 1852 - 1934.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace