Literární archiv Památníku národního písemnictví - Českolužický spolek Adolf Černý

Vyhledávání:
Českoslužický spolek Adolf Černý
(1907)


Českolužický spolek Adolf Černý byl založen v roce 1907. Jeho úkolem bylo hájit nejmenší slovanský národ proti německému útlaku. Vznikl z podnětu lužického studenta v Praze Jana Bryla a za organizace Josefa Páty. Čestnými členy byly četné významné osobnosti české a lužické kultury, např. L. Kuba, A. Jirásek, z lužické strany A. Muka, A. Bart. Spolek vydával v letech 1920 - 1930 časopis Českolužický Věstník. V dalších letech vycházel pod názvem Lužickosrbský Věstník až do zákazu nacisty v roce 1939. Redaktory byli Josef Páta a Vladimír Zmeškal. V roce 1932 byl spolek přejmenován na Společnost přátel Lužice (SPL).
Ve fondu je nejvíce uváděno jméno Josefa Páty, který zde má kromě korespondence zastoupeny i rukopisy, především články do časopisů.
V oddělení doklady se seznámíme se stanovami spolku, s jeho finančním hospodařením, se zápisy ze schůzí apod.
V korespondenci jsou kromě organizátorů a příznivců spolku zastoupeny i dopisy v lužické srbštině. Korespondence přijatá obsahuje korespondenci adresovanou spolku i jejím jednotlivým funkcionářům. Nejzajímavější částí pozůstalosti jsou rukopisy. Je zde poezie i próza z Lužice, např. Jakuba Cišinského, Herty Wicaze, W. H. Zejlera a H. Šleci. Z českých autorů jsou to především Josef Páta, Adolf Černý, ale i Ludvík Kuba, Josef Vinař a František Tichý.
V oddíle tisky jsou noviny a časopisy v různých jazycích, kromě češtiny a lužické srbštiny i v němčině, francouzštině, polštině a srbochorvatštině.
Fond získal literární archiv Národního muzea, je uložen v LA PNP ve čtyřech archivních kartónech pod více přírůstkovými čísly v rozmezí 48/20 – 86/54 a zahrnuje období 1875 - 1945.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace