Literární archiv Památníku národního písemnictví - Český čtenář

Vyhledávání:
Český čtenář
(1907 - 1935)

Spolek Český čtenář byl založen r. 1907 “ku vydávání a šíření poučné i krásné četby české”. Ustavující valná hromada se konala 13. října 1907, popud ke vzniku dala skupina členů Národní strany svobodomyslné (K. Kramář, A. Rašín, Z. V. Tobolka aj.). Dlouholetým předsedou byl František Táborský, ve výboru pracovali např. nakladatel B. Kočí, knihovník F. Páta, novinářka M. Sísová, přírodovědec B. Němec a další osobnosti. V roce 1918 spolek měl asi 1500 členů , v dalších letech počet není přesně doložen.
Spolek vydával ročně čtyři až sedm knih nejrůznějšího zaměření. Vycházela díla politická (K. Kramář, A. Rašín, K. Pergler), historická (J. Pekař, J. Kapras, E. Chalupný), vzpomínky (S. Heller, V. Budil, E. Danzerová), knihy přírodovědné (K. Purkyně, B. Němec), ale i beletrie (J. Holeček, K. Leger, H. Malířová, T. Nováková, R. Jesenská) a překlady (S. Björnson, H. G. Wells). Některá díla byla za první světové války zabavena.
Ukončení činnosti spolku není v materiálu doloženo, přípravy na valnou hromadu proběhly ještě roku 1935, ale ta se již pravděpodobně nekonala.
Archivní materiál spolku uložil jeho jednatel František Páta v literárním archivu Národního muzea, odkud byl delimitován do literárního archivu Památníku národního písemnictví. Jeho nejdůležitější součástí je jednatelská kniha z let 1918 - 1929. Korespondence je zachována torzovitě a týká se většinou jednání s autory připravovaných knih. Písemnosti jsou uloženy v jednom archivním kartónu pod přírůstkovými čísly 410/35 a 313/42. Zahrnují období 1911 – 1932.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace