Literární archiv Památníku národního písemnictví - Čížek Frantisek Josef

Vyhledávání:
František Josef Čížek
(1820-1887)

Narodil se 3. 6. 1820 v Uhříněvsi, zemřel 13. 5. 1887 v Praze.
Herec, divadelní ředitel.
Otec byl panským šafářem. Původní záměr nastoupit kněžskou dráhu vystřídalo řezbářské učení. Pracoval v dílně mistra Heidlberga v Praze. Současně účinkoval u menších pražských ochotnických spolků. Sám řídil s divadelním malířem Macourkem ochotnické divadlo v Karlíně. Patří mezi zakládající herce první české kočující společnosti v Čechách, jejímž podnikatelem byl Josef Alois Prokop. První národní divadlo pro venkov začalo uvádět svá představení 17. listopadu 1849 pod názvem Umělcové na pouti. Předehru napsal J. K. Tyl. Zde účinkoval i F. J. Čížek. Postupně se stal pořadatelem a sestavovatelem programu. Uzavřel velké přátelství s J. K. Tylem, kterého neopustil až do jeho smrti (1856). S ním přešel od Prokopovy společnosti k Zöllnerovi, bývalému divadelnímu řediteli, který založil vlastní kočovnou společnost. Zde se F. J. Čížek vypracoval až na divadelního režiséra. Snažil se o pokračování linie českých vlasteneckých tradic. V téže době se oženil s Marií Bubákovou, známou pod uměleckým jménem Bělská. S ní měl několik dětí, které se však většinou nedožily vyššího věku. Pouze dcera Marie se dále věnovala divadlu, poté co se vdala za divadelního ředitele Tomáše Kratochvíla. Roku 1863 se F. J. Čížek dopracoval na místo divadelního ředitele u společnosti vdovy Prokopové.
Zasloužil se o rozvoj českého kočovného divadla v Čechách. Snažil se povzbudit vlastenecký cit českého lidu na venkově. Prosazoval domácí hry.
       Při sestavování úvodu bylo čerpáno hlavně z knihy Josefa Knapa Umělcové na pouti (dále pak Zöllnerové, Čtyři herečky atd.).
Osobní fond Františka Josefa Čížka obsahuje především rukopisy cizí, zejména opisy divadelních her převážně nezjištěných autorů s povolením k jejich provozování. Další část tvoří tisky a výstřižky s divadelní tematikou a výstřižky o životě a díle Čížkově.
Hlavní část fondu získal literární archiv Památníku národního písemnictví delimitací z archivu Národního muzea, kam byly písemnosti předány v roce 1930 (č. př. 260/30) další přírůstek následoval v roce 1971 (č. př. 116/71). Fond je uložen ve dvou kartónech a zahrnuje období 1844 - 1915.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace