Literární archiv Památníku národního písemnictví - Čtvrtek Václav

Vyhledávání:
Václav Čtvrtek
(1911-1976)

Spisovatel, rozhlasový a televizní scénárista - zasloužilý umělec Václav Čtvrtek (vl. jm. Václav Cafourek) se narodil dne 4. dubna 1911 v Praze. V letech 1914 - 1918 žil s matkou v Jičíně (zážitky z dětství, příroda a „atmosféra“ Jičínska později silně poznamenaly jeho pohádkovou tvorbu), po první světové válce se rodina vrátila do Prahy. Čtvrtek vystudoval reformní reálné gymnázium (maturita v r. 1931), absolvoval jednoroční abiturientský kurz při Českoslovanské akademii obchodní v Praze (1932), složil státní zkoušku ze státního účetnictví (1938). Pracoval jako účetní úředník okresního finančního ředitelství v Chebu, od roku 1940 pak na zemském finančním ředitelství v Praze.
Od roku 1946 byl zaměstnán na ministerstvu financí. Zároveň se soustavně věnoval tvorbě pro děti. V roce 1947 začal pracovat jako externí lektor odboru pro mládež v Čs. rozhlase, pak jako externí redaktor rozhlasové rubriky časopisu Škola a svět. V roce 1949 se stává řádným redaktorem Čs. rozhlasu. Pracoval v oboru rozhlasové pohádky, později jako vedoucí redaktor vysílání pro školy a redakce vědy a techniky. Členem Svazu československých novinářů byl od roku 1953, v šedesátých letech se stal členem Svazu československých spisovatelů. Rozhlas opustil na vlastní žádost v roce 1960 a od té doby se cele věnoval spisovatelské práci. Spolupracoval též s československým filmem a televizí. V roce 1975 byl jmenován zasloužilým umělcem. Jeho dílo pro děti je překládáno do mnoha jazyků. Zemřel v Praze dne 6. listopadu 1976.
Svůj první humoristický román Whitehors a dítě s pihou (pro dospělé) vydal pod pseudonymem Hugo Prattler v roce 1940. Po válce se věnoval především tvorbě pro děti. Své krátké, humorně laděné pohádky a povídky publikoval v řadě dětských časopisů: Brouček, Sedmihlásek, Vlaštovička, Ohníček, Mateřídouška, Sluníčko, Pionýr, Sedmička pionýrů. První knížku pro děti (Veselé pohádky o pejskovi a kočičce, strýci, hrochovi, loupežnících a jiných lidech a zvířatech) vydal v roce 1947.
Pro Čtvrtkovu tvorbu jsou typické především žánry autorské pohádky (i pohádkového románu), příběhu ze života současných dětí (klukovská povídka, školní povídka, dívčí román). Zanedbatelná není ani jeho tvorba dramatických rozhlasových pohádek, her pro mládež, televizních a filmových scénářů. Největší, celonárodní ohlas si získaly jeho pohádky publikované v druhé polovině let šedesátých a v první polovině let sedmdesátých. Jsou pozoruhodné nejen svérázným navázáním na tradice folklorní pohádky, a1e především svou fantazií, poetičností i osobitým jazykem.
Literární pozůstalost Václava Čtvrtka, kterou získal literární archiv PNP od dcery autora v roce 1985, je uložena ve 30 kartónech. Nejobsáhlejší a také nejcennější část tvoří vlastní Čtvrtkovy rukopisy. Mizivě je zastoupena korespondence, torzovité jsou i doklady, chybějí fotografie. Rukopisná část pozůstalosti je rozčleněna na dva základní oddíly: prózu (obsahuje náčrty i definitivní verze pohádek a povídek z let 1946 - 1976) a práce dramatické (do oddílu jsou zahrnuty nejen původní Čtvrtkovy rozhlasové či loutkové hry - pohádky, ale i dramatizace, scénáře pro rozhlas a televizi). Pokud chybějí originály rukopisů, vřadili jsme do této části i cyklostylované rozhlasové scénáře, které dokumentují rozsáhlou tvorbu autora v době jeho působení v rozhlase a jsou zajímavým studijním materiálem. Bohatým pramenem ke studiu je i Čtvrtkův výstřižkový archiv.
Čtvrtkovy pseudonymy: Hugo Prattler, Václav Málek, Karel Poledne, Jan Neděle.
Fond je uložen pod přírůstkovým číslem 85/85 a zahrnuje období 1919 – 1985.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace