Literární archiv Památníku národního písemnictví - Dědictví Komenského

Vyhledávání:
Dědictví Komenského
(1892 – 1951)


Dědictví Komenského s podtitulem Literární sdružení učitelstva československého vzniklo u příležitosti 300. výročí narození J. A. Komenského roku 1892. Svou činnost ukončilo v rámci reorganizace nakladatelství roku 1951, kdy jeho funkci převzalo Státní pedagogické nakladatelství.
DK se zaměřovalo především na nakladatelskou činnost, přesněji na vydávání a distribuci pedagogických a metodických spisů a literatury pro mládež. Vyšly zde např. Karafiátovi Broučci, pohádky V. Říhy (V. Tille), dále práce A. Jiráska, J. Kožíška,
E. Krásnohorské, K. V. Raise, E. Štorcha, či vybrané ukázky z děl S. Čecha, K. J. Erbena, J. Nerudy, nebo B. Němcové.
V odborném vedení nakladatelství působila řada významných osobností jako např. J. Tůma, J. Úlehla, F. Drtina, F. Krejčí, V. Příhoda, mezi ilustrátory patřili V. Preissig, A. Scheiner, R. Lauda, J. Panuška či M. Aleš.
Každý člen DK zaplatil jednou provždy členský příspěvek a zápisné, čímž získal nárok na jeden exemplář všech vydaných publikací za členskou cenu, nižší než cena maloobchodní. Sdružení mělo tzv. čestné jednatele, kteří šířili informace o publikacích DK, získávali nové členy a zprostředkovávali nákupy knih.
DK se rovněž orientovalo na časopiseckou činnost. Od roku 1895 vydávalo dětský beletristický časopis Květy mládeže, roku 1897 převzalo časopis Pedagogické rozhledy, jež byly do té doby (po 9 let) vydávány Českou jednotou učitelskou, jeho zásluhou vycházel i filozofický časopis Česká mysl (v letech 1911 - 1921).
Významnou část fondu tvoří korespondence jednotlivých autorů nakladatelství DK, v níž nacházíme velké množství nakladatelských smluv, dále oznámení o přijetí nabídky k vydání knihy, či naopak zamítnutí žádosti a řadu vypracovaných posudků na knihy těchto autorů. Fond obsahuje např. faksimile dopisu H. Ch. Andersena, dále dopisy A. Jiráska, E. Krásnohorské, J. Kožíška, E. Štorcha.
Fond je uložen ve 3 archivních kartónech pod přírůstkovým číslem 89/84 a zahrnuje léta 1874 - 1944.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace