Literární archiv Památníku národního písemnictví - Dejmek Petr

Vyhledávání:
Petr Dejmek
(1870-1945)

Narodil se 14. července 1870 ve Svojsku u Nové Paky. Po studiích na nižší reálce a na učitelském ústavu v Jičíně nastoupil své první učitelské místo ve Strakách u Nymburka, pak působil na Poděbradsku. Od roku 1904 učil na škole U studánky v Praze - Letné, kde se v roce 1922 stal ředitelem.
Od 20. let se věnoval lidovýchovné a vzdělávací činnosti, vydával lidovýchovné spisy a školní učebnice dějepisu, zeměpisu a občanské nauky pro obecné a měšťanské školy. Od začátku 20. století také přispíval do různých časopisů: Besedy, Času, Hlasu národa, Humoristických listů , Květů, Máje, Zlaté Prahy, Zvonu aj.
Dejmkova beletristická tvorba je velice různorodá. Psal ve vlasteneckém duchu prózy pro mládež, jednoaktová dramata ze současnosti, dramata s biblickou tematikou. Podstatnou část jeho díla tvoří povídky, v nichž líčí postavy zmítané erotickou vášní nebo naopak svádějící zápas s milostným pokušením. Obrat v Dejmkově díle znamenal román Metelice. Autor se v něm vrátil do rodného kraje a z jeho podhorského vesnického prostředí vytěžil dramatický, realisticky zpracovaný obraz rozkladu selské rodiny v posledních desetiletí 19. století. Tento román navázal na tradici vesnické prózy (K. V. Rais, A. Stašek).
Petr Dejmek zemřel 20. února 1945 v Praze.
Písemnou pozůstalost Petra Dejmka tvoří jeho rukopisy a tisky s rukopisnými poznámkami. Je uložena v 1 archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 48/10. Zahrnuje období 1900 – 1945.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace