Literární archiv Památníku národního písemnictví - Patrčka Michal Silorád

Vyhledávání:
Michal Silorád Patrčka
(1787-1838)

Narodil se 21. 7. 1787 v Solnici, zemřel 25. 4. 1838 v Jaroměři.
Základní vzdělání získal v německé škole v Králíkách. Vyučil se (po otci) kupcem v Kostelci nad Orlicí. Patrčkův obchod však přivedla na mizinu válka. Od roku 1812 pobýval ve Vídni a v Praze, ale zde nové zaměstnání nenašel. Vstoupil do armády a poté se stal učitelem ve vojenském vychovávacím ústavu v Josefově. Toto místo však roku 1823 opustil. Zbytek života prožil v bídě, bez řádného zaměstnání.
Za svých studií se seznámil s vlastenci Františkem Hekem, Františkem Raymannem. Patřil k buditelské družině Josefa Liboslava Zieglera (ta vytvářela na počátku 19. století středisko národního života v severovýchodních Čechách). Jeho dalšími přáteli byli mj. V. R. Kramerius, Jan Hýbl, Václav Hanka.
Literárně činným byl Patrčka od 10. let, vrchol jeho literární činnosti spadá do 1. poloviny 20. let 19. století. Přispíval téměř do všech tehdejších českých obrozeneckých časopisů, např. Hyllos, Čechoslav, Dobroslav, Milozor, Přítel mládeže, Poutník Slovanský, ve 30. letech též do časopisů Květy a Jindy a nyní. Jeho příspěvky byly žánrově různorodé, básně, povídky, poučné příběhy, bajky, životopisy, činohry, je jim však společný vlastenecký duch. Svého času měly největší odezvu jeho práce humoristické a satirické (Michanice, Hrst šípků aj.). Oblíbené byly jeho Písně vojenské.
V pozdějších letech pak převážil zájem o přírodní vědy, fyziku a mechaniku (z toho vyplynulo i jeho obrozenecké jméno Silorad). Je první z řady těch, kteří česky popularizovali základy přírodních věd a techniky, prakticky demonstroval technické novinky, své vynálezy. Je tvůrcem vlastního mnemonického systému.
Fragment písemné pozůstalosti Michala Silorada Patrčky tvoří zejména rukopisy (básně) a z velké části fotokopie rukopisů příspěvků určených pro časopis Květy (1834 - 1836), dále se zde nachází rozsáhlá monografie od Jaromíra Loužila Michal Silorad Patrčka.
Fragment písemné pozůstalosti Michala Silorada Patrčky je uložen v jednom archivním kartónu pod přírůstkovým číslem 7/63 a zahrnuje období 1815 - 1823, 1956.
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace