Literární archiv Památníku národního písemnictví - Paulík Jaroslav Jan

Vyhledávání:
JAROSLAV JAN PAULÍK
(1895 - 1945)

Narodil se 20. 2. 1895 v Pelhřimově, zemřel roku 1945 na pochodu z koncentračního tábora (Berlín - Plötzensee).
Spisovatel, básník, překladatel.
Býval označován za básníka dychtivého života a mládí. Debutoval sbírkou povídek z pražské periferie Zadní Indie (l927), o rok později vydal svůj nejvýznamnější román Arizona (1928), v němž se nechal inspirovat nově se rozvíjejícím trampským hnutím. Jak vyplývá z dochované korespondence, byl velmi zcestovalým člověkem. Jeho soubor esejů, jenž nese název Sentimentální cesty, dokumentuje dojmy např. z Paříže či Flander. Kniha, která vyšla roku 1932, Technika flirtu neboli umění nedokonale milovati dokládá, že byl člověkem sensitivním, stále toužícím po vřelém citu, jejž skrýval blaseovaným pesimismem.
Roku 1934 se opět vrací k beletrii, a to lyricky laděným románem Utonulá. Poslední knihou, kterou vydal, byl soubor sedmi novel Ošklivá tvář lásky (1940). Na tomto díle se již projevuje úzkost a deprese z války, jejíhož konce se Paulík nedožil.
Osobní fond J. J. Paulíka obsahuje některé jeho rukopisy, zejména však korespondenci s Vlastimilou Trnkovou-Šrámkovou, rovněž je možno nalézti výstřižky o zůstaviteli, ale i o jeho díle. Dále pak zde jsou fotografie již zmíněných a podobenka J. Trnky (manžela Trnkové - Šrámkové). Veškerý dochovaný materiál pochází z let 1920 - 1946.
Fond je uložen ve dvou kartónech pod přírůstkovým číslem 70/64.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace