Literární archiv Památníku národního písemnictví - Dobšinský Pavol

Vyhledávání:

Pavol Dobšinský
(1828-1885)

Narodil se 16. 3. 1828 ve Slavošovcích v okrese Rožňava a zemřel 22. 10. 1885 v Drienčanech v okrese Rimavská Sobota. Evangelický farář, folklorista, básník, překladatel.
Středoškolské vzdělání získal na gymnáziu v Rožňavě a Miškolci, ve studiích pokračoval v letech 1840 - 1848 na evangelickém lyceu v Levoči. Potom působil jako voják v revoluční armádě 1849, a potom v armádě císařské (do roku 1850). V následujících jedenácti letech pracoval jako pomocný redaktor časopisu Slovenské pohľady, jako evangelický kaplan, profesor slovenského jazyka a literatury na evangelickém lyceu v Bánské Štiavnici a potom od roku 1861 jako evangelický farář v Drienčanech.
Od studentských let psal básně, které publikoval v rukopisných časopisech Život, Holubica (1846 - 1847 redigoval), Považja, později v almanaších a časopisech Lipa, Sokol, Tábor.
Překládal především díla světových romantiků (např. Byron, Mickiewicz), do slovenštiny také převedl Hankův falzifikát Rukopisu královédvorského. Svými překlady chtěl dokázat, že štúrovská slovenština je jazyk rovnocenný s ostatními, vhodný pro překlad prózy i poezie. S tím také souviselo Dobšinského působení v časopise Sokol, který štúrovskou slovenštinu šířil a rozvíjel.
Své kritiky a recenze děl J. Záborského, V. Paulnyho-Tótha aj., almanachů Concordia a Lipa a kulturně-politické články publikoval v Pešťbudínských vedomostiach, Národních novinách a Slovenských pohľadoch. Připravil k vydání práce Jána Čajaka, Jána Botta, Ĺudovíta Kubányho atd.
Dobšinský byl Maticí slovenskou pověřen organizováním sběru lidové slovesnosti. Sám se soustředil především na pohádky, které vydal společně s Augustem H. Škultétym (Slovenské povesti). Samostatně publikoval folkloristické články a studie v časopisech a vydal dílo Úvahy o slovenských povestiach.
Fond obsahuje pouze dva výtisky faksimile rukopisu Dobšinského knihy Deje Jednoty mládeže slovenskej do roku 1848. Knihy získal literární archiv Památníku národního písemnictví a byly zpracovány Renatou Jakešovou pod přírůstkovými čísly 42/72 a 5/73. Úvod napsala Eva Bílková ml.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace