Literární archiv Památníku národního písemnictví - Doležal Jaromír

Vyhledávání:
Jaromír Doležal
(1883-1965)


Narodil se 17. srpna 1883 v Hostákově na Moravě, zemřel 23. října 1965 v Praze. Byl knihovníkem ministerstva obchodu ve Vídni, později po roce 1918 pracoval jako diplomat ve Vídni, Splitu a Poznani a nakonec jako vrchní odborový rada v ministerstvu zahraničí v Praze. Patřil k nejhorlivějším pracovníkům slovanské menšiny ve Vídni. Jako žák prof. V. Jagiče a J. Karáska byl literárně činný téměř ve všech oborech slavistiky.
Vedle studií o svých profesorech V. Jagičovi (1918) a J. Karáskovi (1926) psal o K. H. Borovském, Elišce Krásnohorské, J. S. Macharovi aj. Společně s F. Váhalou redigoval v roce 1914 Sborník J. S. Macharovi. Překládal z několika slovanských jazyků: z ruštiny Čechova, Gorkého a především I. F. Naživina, jehož dílo k nám jako první uvedl, z polštiny G. Zapolskou (Morálka paní Dulské), ze srbštiny S. Čoroviče a další.
Proslul především jako životopisec prezidenta T. G. Masaryka: Masaryk – Cesta životem (1920 - 1921), 80 let TGM (1929), Masaryk v cizích literaturách (1931), Masaryk osmdesátiletý (1931).
Jeho pozůstalost, která obsahuje především zajímavou korespondenci, týkající se činnosti české menšiny ve Vídni, získal LA koupí od pozůstalých v roce 1966 a je uložena ve 14 kartónech pod přírůstkovým číslem 37/66. Zahrnuje období 1882 – 1964.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Další informace